Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List Jakuba » Rozdział 5
«  List Jakuba 4 List Jakuba 5 1 List Piotra 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bez ociągania się tedy, o bogacze, płaczcie narzekając na nieszczęścia, które na was przyjdą. [2] »Bogactwa wasze zbutwiały, a mole zjadły szaty wasze. [3] »Rdza pokryła złoto i srebro wasze i rdza ich będzie wam na świadectwo, a ciała wasze pożre jak ogień. Nagromadziliście sobie gniewu na dni ostateczne. [4] »Oto woła zapłata robotników, co żęli pola wasze, którąście zatrzymali, a wołanie ich doszło do uszu Pana zastępów. [5] »Ucztowaliście na ziemi i w zbytku utuczyliście serca wasze w dzień zabicia. [6] »Wyrzekliście się i zabiliście sprawiedliwego, a nie sprzeciwił się wam. [7] »Bądźcie przeto cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pańskiego. Oto rolnik oczekuje cennego owocu ziemi, cierpliwie, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. [8] »Cierpliwi więc bądźcie i wy i umocnijcie serca wasze, bo przyjście Pańskie bliskie. [9] »Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, aby nie spotkał was sąd. Oto sędzia stoi za drzwiami. [10] »Bierzcie, bracia, przykład z wyniku zła, utrapienia i cierpliwości Proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. [11] »Oto błogosławimy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście, jak Pan zakończył cierpienia jego, bo Pan jest litościwy i miłosierny. [12] »A nade wszystko, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani żadną inną przysięgą. Niech mowa wasza będzie: tak, tak — nie, nie, abyście nie dostali się pod sąd. [13] »Ma kto z was utrapienie? Niech się modli. Pogodny jest? Niech śpiewa. [14] »Choruje kto między wami? Niech wezwie kapłanów Kościoła i niechaj się nad nim modlą, namaszczając go olejem w imię Pańskie. [15] »A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i ulży mu Pan, a jeśliby był w grzechach, zostaną mu odpuszczone. [16] »Wyznawajcie więc jedni drugim grzechy wasze i módlcie się nawzajem, abyście zostali zbawieni, wielkie bowiem ma znaczenie usilna prośba sprawiedliwego. [17] »Eliasz był człowiekiem do nas podobnym, podlegającym cierpieniu, a pomodlił się, aby deszcz nie padał na ziemię, i nie padał przez trzy lata i sześć miesięcy. [18] »I znowu pomodlił się, a spadł z nieba deszcz i ziemia wydała owoc swój. [19] »Bracia moi, jeśliby ktoś zboczył z drogi prawdy, a kto inny nawróciłby go, [20] »niech wie, że kto nawraca grzesznika z błędnej drogi, zbawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. 
«  List Jakuba 4 List Jakuba 5 1 List Piotra 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl