Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List Piotra » Rozdział 3
«  1 List Piotra 2 1 List Piotra 3 1 List Piotra 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Podobnie i niewiasty niech będą poddane mężom swoim, aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu (Ewangelii), pozyskani byli bez słowa [2] »patrząc na pełne bojaźni i czyste postępowanie wasze. [3] »A niech się nie zdobią zewnętrznie przez wyszukane zaplatanie włosów ani obwieszanie się złotem lub strojne szaty, [4] »ale przez przystrajanie ukrytego w sercu człowieka w nieskazitelność spokoju i łagodność ducha, co jest bogactwem przed oblicznością Bożą. [5] »Tak bowiem niegdyś przyozdabiały się i święte niewiasty pokładające nadzieję w Bogu, będąc poddanymi mężom swoim. [6] »Tak Sara posłuszna była Abrahamowi nazywając go panem, a wy czyniąc dobrze bez obawy jakiejkolwiek pogróżki stajecie się jej córkami. [7] »Podobnie i mężowie w rozumnym współżyciu ze słabszą naturą niewieścią okazujcie im cześć jako współdziedziczącym łaskę żywota, aby nic nie przeszkadzało modlitwom waszym. [8] »Wreszcie bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braci miłujący, miłosierni, skromni, pokorni, [9] »nie oddając złem za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to wezwani jesteście, abyście błogosławieństwo w dziedzictwie otrzymali. [10] »Albowiem kto chce miłować żywot i oglądać dni szczęśliwe, niech pohamuje język swój od złego, a usta jego niech nie mówią zdrady. [11] »Niech stroni od złego, a niech czyni dobrze, niech szuka pokoju i niech za nim zdąża. [12] »Gdyż oczy Pańskie nad sprawiedliwymi, a uszy jego ku prośbom ich. Lecz oblicze Pańskie przeciw dopuszczającym się zła. [13] »I któż wam zaszkodzi, jeśli gorliwie dobrze czynić będziecie? [14] »Ale jeśli nawet i cierpicie co dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. A gróźb ich nie lękajcie się ani poddawajcie się trwodze. [15] »Lecz Pana Chrystusa święćcie w sercach waszych, gotowi zawsze do zadośćuczynienia każdemu, kto domaga się od was sprawy z nadziei, jaką żyjecie. [16] »Z lękiem wszakże i skromnie zachowujcie czyste sumienie, abyście zawstydzili tych, co uwłaczają waszemu postępowaniu w Chrystusie. [17] »Bo lepiej jest cierpieć dobrze czyniąc (jeśli taka jest wola Boża), niż czynić źle. [18] »Gdyż i Chrystus umarł raz jeden za grzechy nasze, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas ofiarować Bogu, przyprawiony wprawdzie o śmierć cielesną, ale ożywiony duchem. [19] »W tym duchu nawet do tych duchów, które przebywały w więzieniu, udał się przepowiadać. [20] »Niegdyś były te duchy niewierne, gdy za czasów Noego przy budowie Arki, w której tylko niewiele, bo zaledwie osiem dusz ocalało przez wodę, nadużywały cierpliwości Bożej. [21] »Ta woda i was dzisiaj zbawia przez chrzest, którego była zapowiedzią, nie przez pozbycie się cielesnego brudu, ale przez prośbę do Boga o czyste sumienie, skierowaną przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. [22] »Zasiadł on na prawicy Bożej zniszczywszy śmierć, abyśmy stali się dziedzicami życia wiekuistego: wstąpiwszy na niebiosa poddał pod swoje rozkazy aniołów, moce i potęgi. 
«  1 List Piotra 2 1 List Piotra 3 1 List Piotra 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl