Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List Piotra » Rozdział 4
«  1 List Piotra 3 1 List Piotra 4 1 List Piotra 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ponieważ Chrystus cierpiał na ciele, i wy uzbrójcie się tą samą myślą, bo kto ucierpiał na ciele, zaniechał grzechów, [2] »aby resztę czasu żyć w ciele już nie dla pożądliwości ludzkich, ale dla woli Bożej. [3] »Bo dosyć już było przedtem czasu na nasycenie pogańskich pragnień dla tych, którzy poddawali się niepowściągliwościom, pożądliwościom, nadużywaniu wina, biesiadom, pijaństwu i zdrożnej czci bóstw pogańskich. [4] »Dziwią się oni i bluźnią, że nie pogrążacie się z nimi w tym bezmiarze rozpusty. [5] »Lecz odpowiedzą oni przed tym, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. [6] »Dlatego bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby osądzeni wprawdzie według ludzi w ciele, według Boga żyli w duchu. [7] »Lecz nadszedł kres wszystkiego. Bądźcie przeto roztropni i czuwajcie w modlitwach. [8] »A nade wszystko miejcie trwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość osłania mnóstwo grzechów. [9] »Bądźcie gościnni jedni dla drugich bez szemrania. [10] »Jako każdy z was otrzymał łaskę, tak niech usługuje jeden drugiemu na wzór dobrych szafarzy rozlicznej łaski Bożej. [11] »Kto przemawia, niech wygłasza słowa Boże, kto posługuje, niech czyni to z przekonania, którego udziela Bóg, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. [12] »Najmilsi, nie dziwcie się pożodze, która spadła na was dla doświadczenia, jak gdyby coś niezwykłego was spotkało. [13] »Ale będąc uczestnikami cierpień Chrystusa radujcie się, abyście z chwilą objawienia się chwały jego radowali się z weselem. [14] »Jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, błogosławieni jesteście, bo cześć, chwała i potęga Boża, i Duch jego na was spoczywają. [15] »A nikt z was niech nie cierpi jako morderca albo złodziej, złoczyńca albo pragnący cudzego. [16] »Lecz jeśli (cierpi) jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale raczej niech chwali Boga w imię swojej wiary. [17] »Bo nadszedł czas, aby rozpoczął się sąd od domu Bożego. A jeśli najpierw od nas, jakiż koniec tych, którzy nie wierzą Bożej Ewangelii? [18] »Bo jeśli sprawiedliwy zaledwie może się zbawić, bezbożnik i grzesznik gdzież się ostoją? [19] »Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech przez dobre uczynki wiernemu Stworzycielowi polecają dusze swoje. 
«  1 List Piotra 3 1 List Piotra 4 1 List Piotra 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl