Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 2 List Piotra » Rozdział 1
«  1 List Piotra 5 2 List Piotra 1 2 List Piotra 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Szymon Piotr, sługa i Apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymali tę samą wiarę, co nasza. [2] »Łaska i pokój niech się w was pomnaża przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. [3] »Skoro jego moc Boża obdarzyła nas tym wszystkim, co do życia i pobożności należy, przez poznanie tego, który nas wezwał własną chwałą i dobrocią [4] »i przez którego otrzymaliśmy największe i najcenniejsze obietnice, abyście stali się uczestnikami Bożej natury wystrzegając się nawet skazy pożądliwości, która jest na świecie, [5] »i wy również dokładajcie wszelkich starań, abyście wiarę waszą ugruntowali na cnocie, a cnotę na umiejętności. [6] »Umiejętność zaś na powściągliwości, powściągliwość na cierpliwości, cierpliwość na pobożności, [7] »pobożność na miłości bratniej, a miłość bratnią na miłości (Bożej). [8] »Jeśli bowiem te cnoty mieć będziecie, i to obficie, to nie pozwolą wam one pozostać bezczynnymi ani nieużytecznymi w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. [9] »Bo kto ich nie ma, ślepy jest i po omacku chodzi, zapomniawszy o oczyszczeniu z dawnych grzechów swoich. [10] »Dlatego, bracia, usilnie starajcie się, żeby zapewnić sobie przez dobre uczynki wezwanie i wybranie wasze. Tak postępując nigdy nie zgrzeszycie. [11] »Bo w ten sposób na pewno będziecie mieli dostęp otwarty do Królestwa wiecznego Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. [12] »Dlatego winienem wam często przypominać te rzeczy, choć znacie już je i utwierdzeni jesteście w prawdzie dla was przeznaczonej. [13] »I uważam, że jest moim obowiązkiem, dopóki przebywam w tym przybytku, przypominaniem utrzymać was w czujności. [14] »Wiedząc, że wkrótce opuszczę mój przybytek, jak Pan nasz Jezus Chrystus mi oznajmił. [15] »Lecz starać się będę, żebyście po odejściu moim mogli często przypominać sobie te rzeczy. [16] »Bo nie w oparciu o zmyślone baśnie oznajmiliśmy wam moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, lecz oglądaliśmy na własne oczy jego wielkość. [17] »Albowiem odebrał on od Boga Ojca cześć i chwałę i gdy doszedł do niego taki głos z przedziwnego obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, w którym upodobałem sobie, jego słuchajcie — [18] »my słyszeliśmy ten głos, który dochodził z nieba, gdy byliśmy z nim na górze świętej. [19] »I tak potwierdzona była mowa Proroków, której trzymając się jako świecy w ciemnym świecącej miejscu, dobrze uczynicie. Póki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w sercach waszych. [20] »Ale to przede wszystkim pojmijcie, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi. [21] »Bo nie za wpływem woli ludzkiej ongi proroctwo zostało oznajmione, ale Duchem Świętym uniesieni mówili święci ludzie Boży. 
«  1 List Piotra 5 2 List Piotra 1 2 List Piotra 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl