Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 2 List Piotra » Rozdział 2
«  2 List Piotra 1 2 List Piotra 2 2 List Piotra 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ale byli między ludem i fałszywi prorocy, jak i między wami również będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą zgubne odszczepieństwa i zaprą się tego Pana, który ich odkupił, rychło ściągając na siebie zgubę. [2] »I wielu w rozpuście pójdzie ich śladami i przez nich będą bluźnić na drodze prawdy. [3] »W chciwości swojej ułudnymi słowy frymarczyć wami będą, lecz wyrok od dawna na nich wydany nie odwlecze się i zguba ich nie ominie. [4] »Jeśli bowiem Aniołów, gdy zgrzeszyli, Bóg nie oszczędził, ale strąconych do piekła rzucił w otchłań ciemności, żeby tam trzymać ich do chwili sądu, [5] »jeśli dawnemu światu nie przepuścił i ocalił tylko ośmiu ludzi z Noem, głosicielem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych, [6] »jeśli miasta Sodomę i Gomorę w perzynę obrócił i na zupełną skazał zagładę wymierzając przykładną karę tym, co bezbożnie żyć mieli, [7] »jeśli wybawił sprawiedliwego Lota uciskanego bezprawiem i wyuzdanym postępowaniem niezbożnych. [8] »(Mieszkając bowiem wśród nich, a będąc sprawiedliwym przez to, co widział i słyszał dzień w dzień, w swej sprawiedliwej duszy z powodu niezbożnych czynów cierpiał udrękę). [9] »A więc umie Pan pobożnych z pokus wybawiać, a niesprawiedliwych na dzień sądny na mękę zachować. [10] »Przede wszystkim tych, którzy w pożądliwości ciału służą, a zwierzchnością pogardzają. Zuchwalcy zarozumiali nie lękają się zakładać sekt bluźnierczych, [11] »podczas gdy Aniołowie choć mocą i potęgą więksi nie wnoszą przeciw nim wyroku potępienia. [12] »A ci jak bydło nierozumne, przeznaczone z natury na schwytanie i na zagładę, bluźniąc temu, czego nie znają, w zepsuciu swoim zginą [13] »otrzymując zapłatę za niesprawiedliwość. Szczęście swoje upatrując w codziennym używaniu są oni przez rozkosze swoje zakałą i plugastwem, a w biesiadach dopuszczają się rozpusty z wami. [14] »Oczy ich szukające ciągle cudzołóstwa i grzechu uwodzą dusze niestateczne. Synowie przekleństwa mają serce wyćwiczone w chciwości. [15] »Zeszedłszy z prostej drogi zbłądzili, postępując śladem Balaama z Bosor, który umiłował zapłatę niesprawiedliwości, [16] »ale odrzucony został za wykroczenia swoje: nieme bydlę pod jarzmem, przemówiwszy głosem ludzkim, pohamowało szaleństwo Proroka. [17] »Są to źródła bez wody, obłoki wichrem porwane, których czeka chmura ciemności. [18] »Mówiąc bowiem zuchwałe a próżne rzeczy wciągają w pożądliwości ciała tych, co niedawno odsunęli się od ludzi pogrążonych w błędzie. [19] »Obiecują im wolność, choć sami są niewolnikami zepsucia; komu się bowiem uległo, tego się jest i niewolnikiem. [20] »Bo jeśli ci, którzy przez poznanie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa nie ulegli zepsuciu świata, znowu się mu oddając, zwyciężeni są i ostatnie ich rzeczy stają się gorsze niż pierwsze. [21] »Bo lepiej by im było nie znać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się znowu od danego sobie świętego przykazania. [22] »Stało się bowiem z nimi to, o czym mówi prawdziwa przypowieść: wrócił pies do wymiotu swego, a świnia umyta do kałuży błota. 
«  2 List Piotra 1 2 List Piotra 2 2 List Piotra 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl