Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 2 List Piotra » Rozdział 3
«  2 List Piotra 2 2 List Piotra 3 1 List Jana 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto już drugi list, najmilsi, piszę do was, a w jednym i drugim pragnę pokrzepić nieskażone dusze wasze przypominając, [2] »abyście nie zatarli w swej pamięci dopiero co przytoczonych słów świętych Proroków i nauki Pana i Zbawiciela przekazanej przez Apostołów waszych. [3] »To przede wszystkim wiedzcie, że w ostateczne dni wystąpią z naigrawaniem szydercy oddani własnym pożądliwościom, którzy powiedzą: [4] »Gdzież jest zapowiedź albo przyjście jego? Odkąd bowiem ojcowie pomarli, wszystko trwa w takim samym stanie jak na początku świata. [5] »Bo o tym wcale nie chcą słyszeć, że niegdyś na słowo Boże niebiosa i ziemia z wody i przez wodę powstały [6] »i że przez nie świat ówczesny zginął wodą zalany. [7] »Obecnie zaś nad niebiosami i ziemią roztacza opiekę to samo słowo Boże i zachowuje je na ogień w dzień sądu i zgubę bezbożnych. [8] »Niechże wam, najmilsi, to jedno tajne nie będzie, że u Boga jeden dzień znaczy tyle co tysiąc lat, a tysiąc lat jako jeden dzień. [9] »Nie ociąga się Pan w spełnieniu obietnicy swojej, jak niektórzy mniemają, ale cierpliwością się kieruje względem was, nie pragnąc niczyjej zguby, ale dążąc do tego, żeby wszyscy weszli na drogę pokuty. [10] »Dzień Pański nadejdzie jako złodziej i wówczas niebiosa z wielkim szumem przeminą, żywioły od żaru stopnieją, a ziemię i jej dzieła strawi ogień. [11] »Skoro więc to wszystko ma ulec zniszczeniu, jak wysoko wznieść się powinniście w świętym postępowaniu i pobożności, [12] »gdy oczekujecie z upragnieniem przyjścia dnia Pańskiego, w którym niebiosa rozżarzone rozpuszczą się, a żywioły od żaru ognia stopnieją. [13] »Otóż my opierając się na obietnicy jego oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których sprawiedliwość mieszka. [14] »A więc, najmilsi, tego oczekując starajcie się, aby was zastał bez plamy i bez skazy w pokoju, [15] »a w nieskwapliwości Pana naszego upatrujcie zbawienie, jak to pod wpływem otrzymanej mądrości pisał do was najmilszy brat nasz Paweł, [16] »jak to zresztą czyni we wszystkich listach, w których są pewne myśli trudne do zrozumienia, a które ludzie nieuczeni i niestateczni paczą, podobnie jak i inne Pisma, na swoją własną zgubę. [17] »Wy tedy, bracia, wiedząc o tym z góry, wystrzegajcie się, abyście wciągnięci w błędy szalonych nie utracili własnej stateczności. [18] »Natomiast wzrastajcie w łasce i poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jemu chwała jak teraz, tak i do dnia wieczności. Amen. 
«  2 List Piotra 2 2 List Piotra 3 1 List Jana 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl