Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List Jana » Rozdział 1
«  2 List Piotra 3 1 List Jana 1 1 List Jana 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »To, co było od początku, cośmy słyszeli o Słowie żywota i co widzieliśmy oczyma naszymi i czego ręce nasze dotykały [2] »(bo żywot objawiony był, a widzieliśmy, świadczymy i głosimy wam żywot wieczny, który był u Ojca i objawił się nam), [3] »cośmy widzieli i słyszeli, to głosimy wam, abyście i wy współuczestnictwo mieli z nami oraz aby nasze uczestnictwo było z Ojcem i z Synem jego Jezusem Chrystusem. [4] »A to wam piszemy, abyście się radowali i aby radość wasza była zupełna. [5] »A ta jest nowina, którąśmy słyszeli od niego i głosimy wam, że Bóg jest światłością i nie masz w nim żadnych ciemności. [6] »Jeślibyśmy powiedzieli, że mamy z nim uczestnictwo, a chodzimy w ciemności, dopuszczamy się kłamstwa i nie czynimy prawdy. [7] »Ale jeśli chodzimy w światłości, jako i on sam jest w światłości, mamy z nim współuczestnictwo, a krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. [8] »Jeślibyśmy powiedzieli, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie masz w nas prawdy. [9] »Ale jeśli wyznajemy grzechy nasze, (Bóg) jest wierny i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy nasze i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. [10] »I jeślibyśmy powiedzieli, żeśmy nie zgrzeszyli, kłamcą go czynimy i nie masz w nas słowa jego. 
«  2 List Piotra 3 1 List Jana 1 1 List Jana 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl