Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List Jana » Rozdział 2
«  1 List Jana 1 1 List Jana 2 1 List Jana 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synaczkowie moi, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Ale jeśliby nawet kto zgrzeszył, to przecież mamy u Ojca rzecznika, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. [2] »Jest on przebłaganiem za grzechy nasze i nie tylko za nasze, ale nawet całego świata. [3] »A przez to wiemy, żeśmy go poznali, że przykazania jego zachowujemy. [4] »Kto twierdzi, że go zna, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i nie masz w nim prawdy. [5] »Kto jednak zachowuje naukę jego, zaiste miłość Boża jest w nim doskonała; po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. [6] »Kto twierdzi, że w nim przebywa, powinien też postępować tak, jak on postępował. [7] »Najmilsi! Nie piszę wam o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu starym, któreście mieli od dawna: tym starym przykazaniem jest słowo, któreście słyszeli. [8] »Ale też o nowym przykazaniu piszę wam, które prawdziwe jest i w nim, i w was: że przeminęły ciemności, a jaśnieje już prawdziwa światłość. [9] »Kto twierdzi, że jest w światłości, a brata swego nienawidzi, dotychczas jest w ciemności. [10] »Kto miłuje brata swego, przebywa w światłości i nie masz w nim zgorszenia. [11] »A kto nienawidzi brata swego, w ciemności jest i w ciemności chodzi, i nie wie, dokąd zdąża, bo ciemności zaślepiły oczy jego. [12] »Piszę wam, synaczkowie, że odpuszczają się wam grzechy dla imienia jego. [13] »Piszę wam, ojcowie, żeście poznali tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, żeście zwyciężyli złego ducha. [14] »Piszę wam, dziateczki, żeście poznali Ojca. Piszę wam, młodzieńcy, że jesteście silni, a słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego ducha. [15] »Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości Ojca. [16] »Albowiem wszystko, co jest na świecie: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota, nie pochodzi od Ojca, ale ze świata. [17] »A przemija świat i pożądliwość jego. Lecz kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. [18] »Synaczkowie! Nadeszła ostateczna godzina i jakoście słyszeli, że Antychryst nadchodzi, tak też teraz wielu Antychrystów nastało; stąd wiemy, że nadeszła godzina ostateczna. [19] »Spośród nas wyszli, ale nie byli z nas, bo gdyby z nas byli, zaiste wytrwaliby z nami, ale aby się okazało, że nie wszyscy z nas są. [20] »Lecz wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. [21] »Nie napisałem wam jako nie znającym prawdy, ale jako tym, którzy ją znają, że żadne kłamstwo nie jest z prawdy. [22] »Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, co zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem. Taki jest Antychrystem, który zaprzecza Ojca i Syna. [23] »Każdy, który się zapiera Syna, nie ma i Ojca, a kto wyznaje Syna, ma i Ojca. [24] »To, coście słyszeli od początku, niechaj w was trwa. Jeśli w was trwać będzie to, coście od początku słyszeli, i wy w Synu i w Ojcu trwać będziecie. [25] »A obietnicą, którą on nam dał, jest żywot wieczny. [26] »To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. [27] »A namaszczenie, które od niego otrzymaliście, niechaj w was trwa. I nie potrzebujecie, aby was kto pouczał, ale skoro namaszczenie jego poucza was o wszystkim, jest ono prawdziwe i nie masz w nim kłamstwa. Jako was pouczyło, tak w tym trwajcie. [28] »A teraz synaczkowie, trwajcie w nim, abyśmy gdy się zjawi, mieli ufność i nie byli przez niego zawstydzeni w dzień przyjścia jego. [29] »Jeśli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził. 
«  1 List Jana 1 1 List Jana 2 1 List Jana 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl