Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List Jana » Rozdział 3
«  1 List Jana 2 1 List Jana 3 1 List Jana 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, żeśmy zostali nazwani dziećmi Bożymi i że nimi jesteśmy. Dlatego nie zna nas świat, że nie zna i jego. [2] »Najmilsi! Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do niego, bo ujrzymy go, jako jest. [3] »I każdy, który ma w nim taką nadzieję, uświęca siebie, jako i on jest święty. [4] »Każdy, który się dopuszcza grzechu, nieprawość czyni, a nieprawością jest grzech. [5] »A wiecie, że ukazał się on, aby zgładzić nasze grzechy i grzechu w nim nie masz. [6] »Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy, a kto grzeszy, ani go widział, ani też go poznał. [7] »Synaczkowie! Niechże was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jako i on jest sprawiedliwy. [8] »A kto dopuszcza się grzechu, z diabła jest, bo diabeł od początku grzeszy. Na to zjawił się Syn Boży, aby zniweczyć dzieła diabelskie. [9] »Każdy, który się narodził z Boga, grzechu się nie dopuszcza, bo zaród Boży w nim trwa, i nie może grzeszyć, bo z Boga narodzony jest. [10] »Przez to dają się poznać synowie Boży i synowie diabelscy. Każdy, kto nie jest sprawiedliwy i nie miłuje brata swego, nie jest z Boga, [11] »albowiem ta jest nowina, którąście słyszeli od początku, abyście się wzajemnie miłowali. [12] »Nie jak Kain, który był z diabła i zabił brata swego. I za cóż go zabił? Dlatego że uczynki jego były złe, a brata jego sprawiedliwe. [13] »Nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi. [14] »My wiemy, żeśmy przeszli ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, trwa w śmierci. [15] »Każdy, kto nie miłuje brata swego, mordercą jest. A wiecie, że żaden morderca nie ma w sobie żywota wiecznego. [16] »Przez to poznaliśmy miłość Boga, że oddał za nas życie swoje i my winniśmy życie oddać za braci. [17] »Kto by miał majętność tego świata, a widziałby brata swego w potrzebie i zamknął przed nim serce swoje — jakże może w nim przebywać miłość Boża? [18] »Synaczkowie moi! Nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą. [19] »Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i będziemy mogli utwierdzić wobec Boga serca nasze. [20] »Bo jeśli nas karci serce nasze, większy jest Bóg niż serce nasze i wie wszystko. [21] »Najmilsi! Jeśliby nas nie karciło serce nasze, mamy ufność w Bogu [22] »i o cokolwiek prosilibyśmy, otrzymamy od niego, bo zachowujemy przykazania jego i czynimy to, co się jemu podoba. [23] »A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w imię Syna jego Jezusa Chrystusa i miłowali się nawzajem, jako nam rozkazał. [24] »Kto zachowuje przykazania jego, przebywa w Bogu, a Bóg w nim. A my wiemy, że w nas przebywa przez Ducha, którego nam udzielił. 
«  1 List Jana 2 1 List Jana 3 1 List Jana 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl