Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List Judy » Rozdział 1
«  3 List Jana 1 List Judy 1 Apokalipsa Jana 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, tym, którzy są w Bogu Ojcu umiłowani, a zachowani i wezwani dla Jezusa Chrystusa: [2] »miłosierdzie, pokój i miłość, niech wam będą udzielone w obfitości. [3] »Najmilsi! Pragnąc usilnie napisać wam o wspólnym waszym zbawieniu uznałem za konieczne wysłać do was ten list z upomnieniem, abyście staczali bój o wiarę raz podaną świętym. [4] »Wkradli się bowiem między was niektórzy ludzie niegodziwi (od dawna już wyznaczeni do tego zgubnego dzieła), łaskę Boga naszego zamieniający w rozpustę i wypierający się Władcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa. [5] »A chciałbym wam przypomnieć, skoro wszystkiego raz już się dowiedzieliście, że Jezus wybawiwszy lud z ziemi egipskiej zgubił następnie tych, którzy nie uwierzyli. [6] »A Aniołów, którzy nie zachowali swego pierwszeństwa, ale porzucili miejsce swego przebywania, wiekuistymi pętami związanych zatrzymał w ciemności do wielkiego dnia sądu. [7] »Jak Sodoma i Gomora oraz miasta okoliczne oddane takiemuż wszeteczeństwu idąc za pożądliwością cudzego ciała stały się przykładem cierpienia kary ognia wiekuistego, [8] »podobnie i ci ciało plugawią, władzę znieważają, a dostojeństwu bluźnią. [9] »Gdy Michał Archanioł toczył z szatanem bój walcząc o ciało Mojżesza, nie śmiał rzucić nań bluźnierczego wyroku, ale rzekł: Niech Pan cię ukarze. [10] »Ci wszakże bluźnią wszystkiemu, czego nie znają, a cokolwiek z natury jak nieme zwierzęta pojmują, używają do swego zepsucia. [11] »Biada im, bo weszli na drogę Kaina i za zapłatą oddali się błędowi Balaama, a w buncie Korego zginęli. [12] »Są to zakały na biesiadach swoich, współbiesiadujący bez lęku, samych siebie pasący, obłoki bezwodne niesione przez wiatry, drzewa jesienne, nieużyteczne, dwakroć uschłe, wykorzenione. [13] »(Są to) rozhukane bałwany morskie wyrzucające z pianą hańbę swoją, zbłąkane gwiazdy, dla których burza ciemności zachowana jest na wieki. [14] »O nich to prorokował siódmy po Adamie Henoch mówiąc: Oto nadszedł Pan z tysiącami świętych swoich, [15] »aby rozpocząć sąd przeciw wszystkim i ukarać wszystkich bezbożników za czyny ich bezbożności, których się bezecnie dopuścili, i za wszystkie słowa zbrodnicze, które przeciw Bogu wypowiadali niezbożni grzesznicy. [16] »Są to ludzie narzekający i żalący się, a schlebiający pożądliwościom swoim. Usta ich wypełnione są szumnymi słowami, a dla korzyści podziwiają innych. [17] »Ale wy, najmilsi, pomnijcie na słowa wypowiedziane przez Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, [18] »którzy wam mówili, że w ostateczne dni nadejdą szydercy postępujący niezbożnie, według pożądliwości swoich. [19] »Oni to, cieleśni, sami siebie odłączają, a Ducha nie mają. [20] »Wy jednak, najmilsi, w oparciu o podwaliny najświętszej wiary waszej, modląc się w Duchu Świętym, [21] »trwajcie w miłości Boga, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku żywotowi wiecznemu. [22] »Jednym, już osądzonym, wymierzajcie karę, [23] »a innych ratujcie uwalniając z ognia. Nad innymi znowu litujcie się w bojaźni, mając w nienawiści nawet suknię pokalaną ciałem. [24] »A temu, który mocen jest zachować was bez grzechu i stawić przed tronem swej chwały nieskalanych w radości przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, [25] »samemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego chwała i wielmożność, władza i moc przed wiekami, teraz i na wieki wieków. Amen. 
«  3 List Jana 1 List Judy 1 Apokalipsa Jana 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl