Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Apokalipsa Jana » Rozdział 11
«  Apokalipsa Jana 10 Apokalipsa Jana 11 Apokalipsa Jana 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I dano mi trzcinę podobną do laski, i powiedziano mi: Wstań i zmierz świątynię Bożą, ołtarz i modlących się w niej. [2] »A dziedziniec będący na zewnątrz świątyni pomiń i nie mierz go, bo przeznaczony jest dla pogan, a oni niszczyć będą miasto święte przez czterdzieści dwa miesiące. [3] »I dozwolę dwom świadkom moim, że obleczeni w wory prorokować będą przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. [4] »Są oni dwiema oliwkami i dwoma świecznikami stojącymi przed obliczem Pana ziemi. [5] »I jeśliby im kto chciał uczynić szkodę, ogień wynijdzie z ust ich i pożre nieprzyjaciół ich: zginąć musi ten, kto by chciał im szkodzić. [6] »Mają oni moc zamknąć niebo, aby nie padał deszcz w czasie ich proroctwa, i mają władzę nad wodami, aby je zamienić w krew i porazić ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. [7] »A gdy dokonają świadectwa swego, bestia wychodząca z przepaści stoczy z nimi bój, zwycięży ich i pozabija. [8] »A ciała ich leżeć będą na ulicach miasta wielkiego, które w znaczeniu duchowym zwane jest Sodomą i Egiptem, gdzie i Pan ich ukrzyżowany był. [9] »Ludzie z różnych pokoleń, ludów, języków i narodów patrzeć będą na ciała ich przez trzy i pół dnia i nie dozwolą ciał ich złożyć w grobie. [10] »A mieszkańcy ziemi radować się będą nad nimi, oddając się radości i przesyłając jedni drugim upominki, gdyż dwaj ci Prorocy trapili tych, którzy zamieszkiwali ziemię. [11] »A po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch życia od Boga. I stanęli na nogach, i padł wielki strach na tych, którzy na nich patrzyli. [12] »I usłyszeli z nieba głos donośny, mówiący im: Wstąpcie tu. I wstąpili w obłoku do nieba, a nieprzyjaciele ich patrzyli na nich. [13] »A onej godziny stało się wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta, i siedem tysięcy ludzi zginęło w tym trzęsieniu ziemi. A reszta lękiem zdjęta złożyła chwałę Bogu na niebiosach. [14] »Minęło drugie „Biada”, a oto trzecie nadejdzie niebawem. [15] »I zatrąbił Anioł siódmy, i usłyszano w niebie głosy potężne, które mówiły: Królestwo świata tego przeszło do Pana naszego i Chrystusa jego, i będzie królować na wieki wieków. Amen. [16] »A dwudziestu czterech starszych siedzących przed Bogiem na tronach swoich padło na oblicze i złożyło pokłon Bogu mówiąc: [17] »Dzięki ci czynimy, Panie Boże Wszechmogący, któryś jest i któryś był, i który masz przyjść, żeś otrzymał swoją wielką władzę i rozpocząłeś panowanie. [18] »I zagniewały się narody, a nadszedł gniew twój i czas sądu nad umarłymi, abyś wręczył zapłatę sługom twoim, Prorokom, i świętym, małym i wielkim, bojącym się imienia twego i abyś wytracił tych, którzy znieprawili ziemię. [19] »I otwarła się świątynia Boża w niebiesiech, i zjawiła się arka testamentu jego w świątyni. I stały się błyskawice, i wołania, trzęsienie ziemi, i grad wielki. 
«  Apokalipsa Jana 10 Apokalipsa Jana 11 Apokalipsa Jana 12  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl