Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Apokalipsa Jana » Rozdział 15
«  Apokalipsa Jana 14 Apokalipsa Jana 15 Apokalipsa Jana 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I ujrzałem drugi wielki i dziwny znak na niebie: siedmiu Aniołów mających siedem plag ostatecznych, bo przez nie dopełnił się gniew Boży. [2] »I zobaczyłem jakby morze szklane zmieszane z ogniem i tych, którzy zwyciężyli bestię i posąg jej, i liczbę imienia jej. Stali oni nad morzem szklanym mając cytry Boże [3] »i śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka mówiąc: Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie Boże Wszechmogący! Sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, o królu wieków! [4] »Któż nie ulęknie się ciebie, Panie, i nie uwielbi imienia twego? Tyś jedynie Święty, a wszystkie narody przyjdą i złożą ci hołd, sądy bowiem twoje jawnymi się stały. [5] »A potem patrzałem, a oto otwarła się w niebie świątynia przybytku świadectwa. [6] »I wyszło ze świątyni siedmiu Aniołów mających siedem plag, a przyobleczonych w szaty płócienne czyste i jaśniejące, mając na piersi pasy złote. [7] »A jedno z czworga zwierząt dało siedmiu Aniołom siedem czasz złotych, napełnionych gniewem Boga żyjącego na wieki wieków. [8] »I wypełniła się świątynia dymem majestatu Boga i potęgi jego, a nikt nie może wnijść do świątyni, dopóki nie wypełni się siedem plag siedmiu Aniołów. 
«  Apokalipsa Jana 14 Apokalipsa Jana 15 Apokalipsa Jana 16  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl