Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Apokalipsa Jana » Rozdział 20
«  Apokalipsa Jana 19 Apokalipsa Jana 20 Apokalipsa Jana 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I ujrzałem Anioła zstępującego z nieba i mającego w ręku klucz przepaści na łańcuchu wielkim. [2] »I schwycił smoka, węża znanego od dawna, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. [3] »I wrzucił go do przepaści, zamknął i położył nad nim pieczęć, aby więcej nie zwodził narodów, dopóki nie upłynie tysiąc lat. A potem ma być uwolniony na czas krótki. [4] »I ujrzałem trony, zasiedli na nich, a dano im prawo sądu nad duszami pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla słowa Bożego (nad tymi), którzy nie oddawali czci bestii ani posągowi jej, ani też nie otrzymali znamienia jej na czołach lub na rękach, a żyli i panowali z Chrystusem tysiąc lat. [5] »Reszta umarłych nie żyła, zanim nie upłynęło lat tysiąc. To jest zmartwychwstanie pierwsze. [6] »Błogosławiony i święty jest ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Druga śmierć nie ma już władzy nad nimi, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą panować z nim tysiąc lat. [7] »A gdy upłynie tysiąc lat, uwolniony będzie szatan z więzienia swego i opuści je. [8] »I będzie zwodził narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzi je na bój. A liczba ich jako liczba piasku morskiego. [9] »I wstąpili na rozległość ziemi, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I zstąpił ogień od Boga z nieba, i pochłonął ich. [10] »A diabeł, który ich zwodził, wrzucony został do jeziora ognia i siarki, gdzie jest też bestia i fałszywy prorok, którzy cierpieć będą dniem i nocą na wieki wieków. [11] »I ujrzałem tron wielki jaśniejący i siedzącego na nim, przed którego obliczem zniknęły ziemia i niebo, a nie masz dla nich miejsca. [12] »I ujrzałem zmarłych wielkich i małych stojących przed tronem. A otworzono księgi i inną księgę otworzono, która jest księgą żywota. I osądzono umarłych na podstawie tego, co napisane było według uczynków ich. [13] »A wydało morze zmarłych, którzy w nim byli, i śmierć, i piekło zwróciły umarłych swoich, którzy w nich byli, i osądzono każdego według uczynków jego. [14] »A śmierć i piekło wrzucono do jeziora ognistego. Ta jest śmierć wtóra. [15] »A kogo nie znaleziono zapisanego w księdze żywota, ten wrzucony był w jezioro ogniste. 
«  Apokalipsa Jana 19 Apokalipsa Jana 20 Apokalipsa Jana 21  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl