Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Apokalipsa Jana » Rozdział 21
«  Apokalipsa Jana 20 Apokalipsa Jana 21 Apokalipsa Jana 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I ujrzałem nowe niebo i nową ziemię. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a morza już nie masz. [2] »A ja, Jan, ujrzałem święte miasto, Jeruzalem nowe, zstępujące z nieba od Boga, gotowe jak oblubienica strojna dla męża swego. [3] »I usłyszałem z tronu głos donośny mówiący: Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka z nimi. Oni będą ludem jego, a sam Bóg z nimi będzie ich Bogiem. [4] »I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci już nie będzie ani smutku, ani wołania, ani bólu już nie będzie, bo dawne rzeczy przeminęły. [5] »I rzekł ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I powiedział do mnie: Pisz, bo słowa te są pewne i prawdziwe. [6] »I rzekł mi: Stało się. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. [7] »Kto zwycięży, odziedziczy to i będę jemu Bogiem, a on mi będzie synem. [8] »A udziałem bojaźliwych i niewiernych, godnych pogardy i zabójców, rozpustników i czarowników, bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro ogniem gorejące i siarką, to jest śmierć wtóra. [9] »I nadszedł jeden z siedmiu Aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu plagami ostatecznymi, i odezwał się do mnie mówiąc: Pójdź, a pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka. [10] »I zaniósł mię w duchu na górę wielką i wysoką, i pokazał mi miasto święte Jeruzalem zstępujące z nieba od Boga. [11] »Miało ono jasność Bożą, a blask jego podobny do drogiego kamienia jakby jaspisowego, niby kryształ. [12] »A miało mur wielki i wysoki o dwunastu bramach, a w bramach Aniołów dwunastu i wypisane imiona, które są nazwami dwunastu pokoleń synów izraelskich. [13] »Od Wschodu bramy trzy i od Północy bramy trzy, od Południa bramy trzy i od Zachodu bramy trzy. [14] »A mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka. [15] »A ten, który mówił ze mną, miał miarę, trzcinę złotą, aby zmierzyć miasto, bramy jego i mur. [16] »Miasto położone jest w czworoboku, długość jego równa się jego szerokości. I zmierzył miasto trzciną złotą na przestrzeni dwunastu tysięcy stadiów, a długość, wysokość i szerokość jego są równe. [17] »I zmierzył mur jego na przestrzeni stu czterdziestu czterech łokci, miary człowieka, która jest także miarą Anioła. [18] »A mur miasta wzniesiony był z jaspisu, a samo miasto ze złota czystego podobnego do szkła czystego. [19] »A fundamenty muru miasta ozdobione są różnymi drogimi kamieniami. Fundament pierwszy jaspisem, drugi szafirem, trzeci chalcedonem, czwarty szmaragdem, [20] »piąty sardoniksem, szósty krwawnikiem, siódmy chryzolitem, ósmy berylem, dziewiąty topazem, dziesiąty chryzoprazem, jedenasty hiacyntem, dwunasty ametystem. [21] »A dwanaście bram to dwanaście pereł, każda z osobna brama była z jednej perły. Ulica miasta jest ze złota czystego, jakby z przejrzystego szkła. [22] »A świątyni nie widziałem w nim, bo Pan Bóg wszechmogący i Baranek jest jego świątynią. [23] »I miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby w nim świeciły. Albowiem jasność Boża oświeciła je, a Baranek jest pochodnią jego. [24] »I będą narody chodzić w światłości jego, a królowie ziemscy przyniosą do niego chwałę swoją i cześć. [25] »Bram jego nie będzie się zamykać w dzień, albowiem nocy tam nie będzie. [26] »I przyniosą do niego chwałę i cześć narodów. [27] »Nic nieczystego nie wnijdzie do niego albo wzbudzającego odrazę lub kłamstwo, jeno ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka. 
«  Apokalipsa Jana 20 Apokalipsa Jana 21 Apokalipsa Jana 22  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl