Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Apokalipsa Jana » Rozdział 22
«  Apokalipsa Jana 21 Apokalipsa Jana 22  
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I ukazał mi rzekę wody żywota jaśniejącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. [2] »Wpośród rynku miasta i po obydwu stronach rzeki (rosło) drzewo żywota rodzące owoców dwanaście, na każdy miesiąc dające owoc swój, a liście drzewa (służą) ku uzdrowieniu narodów. [3] »I nie będzie więcej żadnego przekleństwa, ale tron Boga i Baranka w nim (tj. w mieście) będzie, a słudzy jego służyć mu będą. [4] »I będą oglądać oblicze jego, a imię jego na czołach ich. [5] »I nocy więcej nie będzie, a nie trzeba im będzie światła lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg oświeci ich i będą królować na wieki wieków. [6] »I rzekł mi: Te słowa są prawdziwe i wierne. A Pan Bóg duchów prorockich posłał Anioła swego, aby pokazać sługom swoim, co stać się ma niezadługo. [7] »A oto nadejdę niebawem. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. [8] »A ja, Jan, słyszałem to i widziałem. A gdym usłyszał i ujrzał, padłem, aby móc złożyć pokłon, do stóp Anioła, który mi to pokazywał. [9] »I powiedział mi: Zaniechaj tego, bom ja jest współsługa twój i braci twoich Proroków, i tych, którzy strzegą słów proroctwa tej księgi. Boga uwielbiaj. [10] »I rzekł mi: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas jest blisko. [11] »Niechże ten, który wyrządza szkodę, nie ustaje w jej czynieniu, a kto jest skalany, niech się kala dalej. Kto jest sprawiedliwy, niech wzrasta w sprawiedliwości, a święty niech się bardziej uświęca. [12] »Oto nadejdę niebawem, a zapłatę mam z sobą, abym oddał każdemu według uczynków jego. [13] »Jam jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. [14] »Błogosławieni, którzy obmywają szaty swoje we krwi Barankowej, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść do miasta przez bramy. [15] »Na zewnątrz są psy i czarownicy, rozpustni i mężobójcy, bałwochwalcy i wszyscy, którzy kłamstwo miłują i żyją w kłamstwie. [16] »Ja, Jezus, posłałem Anioła mego, aby wam o tym świadczył w Kościołach. Jam jest potomek i syn Dawida, gwiazda zaranna i jaśniejąca. [17] »A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź. I kto usłyszy, niech mówi: Przyjdź. A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech bierze darmo wodę żywota. [18] »Albowiem oświadczam każdemu słuchającemu słów proroctwa tej księgi: jeśliby kto dodał coś do tego, doda mu Bóg plag opisanych w tej księdze. [19] »A jeśliby kto ujął co ze słów księgi proroctwa tego, odejmie Bóg jego część od drzewa żywota i z miasta świętego, i z tego, co opisane jest w tej księdze. [20] »Mówi ten, który wydaje o tym świadectwo. Zaiste nadejdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. [21] »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. 
«  Apokalipsa Jana 21 Apokalipsa Jana 22  


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl