Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Apokalipsa Jana » Rozdział 3
«  Apokalipsa Jana 2 Apokalipsa Jana 3 Apokalipsa Jana 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Aniołowi Kościoła sardyjskiego napisz: To mówi ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd. Znam sprawy twoje, iż masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. [2] »Bądź czujny i wzmacniaj resztki, które zaginąć miały, nie znajduję bowiem uczynków twych doskonałymi wobec Boga mojego. [3] »Pamiętaj tedy, jakoś wziął i usłyszał, a zachowuj i czyń pokutę. A jeśli nie będziesz czujny, przyjdę do ciebie jako złodziej, a nie będziesz wiedział, której godziny przyjdę do ciebie. [4] »A masz w Sardach niewiele imion tych, którzy nie skalali szat swoich i będą chodzić ze mną w bieli, gdyż są godni. [5] »Kto zwycięży, ten przyobleczony będzie w szaty białe i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, a wyznam imię jego przed Ojcem moim i wobec Aniołów jego. [6] »Kto ma ucho, niechaj słucha, co Duch mówi Kościołom. [7] »A Aniołowi Kościoła filadelfijskiego napisz: To mówi Święty i Prawdziwy, który ma klucz Dawida i który otwiera, a nikt nie zamknie, i zamyka, a nikt nie otworzy. [8] »Znam sprawy twoje. Oto otworzyłem przed tobą drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz siłę, zachowałeś słowo moje i nie zaparłeś się imienia mego. [9] »Oto daruję ci z synagogi szatana tych, którzy uważają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i pokłonią się u stóp twoich i poznają, żem ja cię umiłował. [10] »Boś zachował słowo cierpliwości mojej i ja zachowam ciebie w godzinę pokuszenia, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. [11] »Oto przyjdę rychło, trwaj przy swoim, aby nikt nie otrzymał wieńca twojego. [12] »Kto zwycięży, uczynię go filarem w świątyni Boga mojego, a więcej z niej nie wynijdzie. I napiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mego, i imię moje nowe. [13] »Kto ma ucho, niechaj słucha, co Duch mówi Kościołom. [14] »A Aniołowi Kościoła laodycejskiego napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, będący początkiem stworzenia Bożego. [15] »Znam sprawy twoje, że nie jesteś ani zimny, ani gorący. Bodaj byś był zimny albo gorący, [16] »ale żeś letni, a ani zimny, ani gorący, pocznę cię wyrzucać z ust moich. [17] »Mówisz przecież: Jestem bogaty i zaopatrzony, a na niczym mi nie zbywa, a nie wiesz, żeś nędzny i godzien litości, i ubogi, i ślepy, i nagi. [18] »Radzę ci, abyś kupił sobie u mnie złota w ogniu wypróbowanego i tak stał się bogaty, i przyodział się w szaty białe dla zakrycia sromoty nagości twojej, a balsamem namaścił oczy swoje, abyś przejrzał. [19] »Ja strofuję i karcę tych, których miłuję. Stań się tedy żarliwy i czyń pokutę. [20] »Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto usłyszy głos mój i otworzy mi drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. [21] »Kto zwycięży, dozwolę mu z sobą zasiąść na tronie moim, jakom i ja zwyciężył i zasiadł z Ojcem moim na tronie jego. [22] »Kto ma ucho, niechaj słucha, co Duch mówi Kościołom. 
«  Apokalipsa Jana 2 Apokalipsa Jana 3 Apokalipsa Jana 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl