Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Apokalipsa Jana » Rozdział 4
«  Apokalipsa Jana 3 Apokalipsa Jana 4 Apokalipsa Jana 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem ujrzałem, a oto drzwi otwarte w niebie i głos pierwszy, który usłyszałem, jakoby trąby przemawiającej: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się dziać będzie potem. [2] »Natychmiast doznałem zachwycenia w duchu, a oto tron ustawiony został w niebie i na tym tronie ktoś siedzący. [3] »A ten, który siedział, podobny był z wyglądu do kamieni: jaspisu i sardiusza, a tęcza wokoło tronu widniała niby połysk szmaragdu. [4] »I wokół tronu (było) tronów dwadzieścia cztery, a na tronach zasiadło dwudziestu czterech starców przyodzianych w szaty białe, a na głowach ich korony złote. [5] »A z tronu wychodziły błyskawice, głosy i gromy. I siedem lamp gorzało przed tronem, którymi jest siedem duchów Bożych. [6] »A naprzeciw tronu jakby morze szklane podobne do kryształu, a w pośrodku tronu i wokół tronu cztery żywe istoty, pełne oczu na przedzie i z tyłu. [7] »Pierwsza podobna do lwa, a druga podobna do wołu, a trzecia miała oblicze jakoby człowieka, a czwarta podobna do orła w locie. [8] »A każda z czterech żywych istot miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz miała pełno oczu. We dnie i w nocy nieustannie mówią: Święty, Święty, Święty Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść. [9] »A gdy owe żywe istoty składały chwałę, cześć i dziękczynienie siedzącemu na tronie i żyjącemu na wieki wieków, [10] »dwudziestu czterech starców padało przed siedzącym na tronie, oddawało cześć żyjącemu na wieki wieków i rzucało korony swoje przed tronem mówiąc: [11] »Godzien jesteś, Panie Boże nasz, otrzymać chwałę i cześć, i moc, boś ty stworzył wszystkie rzeczy: z woli twojej istniały i stworzone były. 
«  Apokalipsa Jana 3 Apokalipsa Jana 4 Apokalipsa Jana 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl