Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Apokalipsa Jana » Rozdział 8
«  Apokalipsa Jana 7 Apokalipsa Jana 8 Apokalipsa Jana 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy otworzył siódmą pieczęć, stało się milczenie w niebie jakoby przez pół godziny. [2] »I ujrzałem siedmiu Aniołów przed obliczem Bożym, i rozdano im siedem trąb. [3] »I nadszedł inny Anioł, i stanął przed ołtarzem mając kadzielnicę złotą. A dano mu wiele kadzidła, aby z modlitw wszystkich świętych uczynił ofiarę na ołtarzu złotym, który jest przed tronem Bożym. [4] »A dym kadzidła pochodzący z modlitw świętych wstąpił z ręki Anioła przed Boga. [5] »I wziął Anioł kadzielnicę, a napełniwszy ją ogniem z ołtarza rzucił na ziemię. I stały się gromy i głosy, błyskawice i wielkie trzęsienie ziemi. [6] »A siedmiu Aniołów, którzy mieli siedem trąb, przygotowali się, aby trąbić. [7] »I zatrąbił Anioł pierwszy, a zjawił się grad i ogień zmieszany z krwią, i został zrzucony na ziemię. A trzecia część ziemi zgorzała i trzecia część drzew spłonęła, a wszelka zieleń zgorzała. [8] »I zatrąbił Anioł drugi, a jakby góra wielka ogniem ziejąca została wrzucona w morze. I trzecia część morza stała się krwią, [9] »i zginęła trzecia część stworzeń żyjących w morzu, a trzecia część okrętów uległa zniszczeniu. [10] »I zatrąbił Anioł trzeci, a spadła z nieba gwiazda wielka, gorejąca jak pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód. [11] »A nazwa onej gwiazdy: Piołun. I zamieniła się trzecia część wód w piołun, a wielu ludzi pomarło od wód, bo stały się gorzkie. [12] »I zatrąbił Anioł czwarty, i porażona została trzecia część słońca, i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd, tak że zaciemniła się trzecia ich część, a dzień stracił trzecią część swej jasności podobnie jak i noc. [13] »I zobaczyłem, i usłyszałem, jak orzeł leciał przez środek nieba i wołał głosem donośnym: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi z powodu głosów trzech innych Aniołów, którzy zatrąbić mają. 
«  Apokalipsa Jana 7 Apokalipsa Jana 8 Apokalipsa Jana 9  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl