Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Apokalipsa Jana » Rozdział 9
«  Apokalipsa Jana 8 Apokalipsa Jana 9 Apokalipsa Jana 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I zatrąbił Anioł piąty, i ujrzałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię, a dano jej klucz od studni przepaścistej. [2] »I otworzyła studnię przepaścistą, i wyszedł dym ze studni jak dym pieca ogromnego, a słońce i powietrze zaćmiło się od dymu studni. [3] »A z dymu studni wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc podobną do mocy skorpionów ziemskich. [4] »I nakazano jej nie czynić szkody roślinom ziemi ani wszelkiej zieleni, ani żadnemu drzewu, ale tylko ludziom nie mającym znaku Bożego na czołach swoich. [5] »A dano jej, aby ich nie zabijała, ale męczyła ich przez pięć miesięcy, a cierpienia ich podobne do cierpienia człowieka, którego ukąsił skorpion. [6] »A w dni one szukać będą ludzie śmierci, a nie znajdą jej i zapragną umrzeć, a śmierć ucieknie od nich. [7] »Szarańcza ta podobna będzie do koni w ordynku bojowym. Na głowie jej jak gdyby korony ze złota, a oblicze jej niby oblicze człowieka. [8] »I miała włosy jako włosy niewiasty, a zęby jej jako zęby lwów. [9] »I miała pancerze niby pancerze z żelaza, a szum jej skrzydeł niby odgłos wozów wielokonnych biegnących do boju. [10] »I miała ogon niby ogon skorpionów i żądła w ogonie, i siłę szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy. [11] »A miała nad sobą króla, Anioła przepaści, zwanego po hebrajsku Abaddon, po grecku Apollyon, a po łacinie imię jego Exterminans[12] »Tak przeszło jedno „Biada”, a oto następują jeszcze dwa „Biada” potem. [13] »I zatrąbił Anioł szósty, i usłyszałem jakiś głos z czterech rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem. [14] »Mówił on do szóstego Anioła mającego trąbę: Rozwiąż czterech Aniołów, którzy są związani w wielkiej rzece Eufrates. [15] »I rozwiązani zostali czterej Aniołowie, którzy byli gotowi na godzinę, na dzień, na miesiąc i na rok, aby zgładzić trzecią część ludzi. [16] »A liczba konnego wojska po dwieście milionów i usłyszałem ich liczbę. [17] »A oto ujrzałem w wizji konie i siedzący na nich jeźdźcy mieli pancerze ogniste, hiacyntowe i siarczane, a głowy koni były jako głowy lwów, a z paszczy ich wydobywał się ogień, dym i siarka. [18] »Od tych trzech plag zginęła była trzecia część ludzi, tj. od ognia, dymu i siarki, które wydobywały się z paszczy ich. [19] »Bo moc koni w pyskach ich i w ogonach, bowiem ogony ich podobne są do wężów; mają głowy i przez nie czynią szkodę. [20] »A inni ludzie, których nie pozabijały te plagi, nie czynili pokuty za dzieła rąk swoich, aby nie oddawać czci czartom i posągom złotym, srebrnym, miedzianym, kamiennym i drewnianym, które ani widzieć nie mogą, ani słyszeć, ani chodzić. [21] »Nie czynili pokuty za zabójstwa swoje ani za zabobony swoje, ani za rozpustę, ani za złodziejstwa swoje. 
«  Apokalipsa Jana 8 Apokalipsa Jana 9 Apokalipsa Jana 10  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl