Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 1
«  1 Księga Samuela 2 Księga Psalmów 1 Księga Psalmów 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Błogosławiony mąż, jen jest nie szedł po radzie niemiłościwych i na drodze grzesznych nie stał jest, i na stolcu nagłego spadnienia nie siedział jest, [2] »ale w zakonie bożem wola jego i w zakonie jego będzie myślić we dnie i w nocy. [3] »(1:3) A będzie jako drzewo, jeż szczepiono jest podług ciekących wod, jeż owoc swoj da w swoj czas, (1:4) a list jego nie spadnie; i wszystko, csokoli uczyni, prześpieje. [4] »(1:5) Nie tako niemiłościwi, nie tako, ale jako proch, jenże rzuca wiatr od oblicza ziemie. [5] »(1:6) Prz❬e❭to nie wstają niemiłościwi w sądzie ani grzesznicy w radzie prawych, [6] »(1:7) bo znaje Gospodzin drogę prawych, a droga złych zginie. (1:8) Sława Oćcu i Synowi, i Świętemu Duchu, (1:9) jako była z początka i ninie, i wżda, i na wieki wiekom. 
«  1 Księga Samuela 2 Księga Psalmów 1 Księga Psalmów 2  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl