Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 101
«  Księga Psalmów 100 Księga Psalmów 101 Księga Psalmów 102  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(100:1) Miłosierdzie i sąd piać będę tobie, Gospodnie. (100:2a) Piać będę [2] »(100:2b) i urozumieję na drodze niepokalanej, gdy przydziesz ku mnie. (100:3) Przechadzał jeśm sie w niewinowacstwie sierca mego pośrzod domu mego. [3] »(100:4) Nie pokładał jeśm przed oczyma mojima rzeczy nieprawdziwej, czyniące nieprawdę nienaźrzał jeśm. [4] »(100:5) Nie przylnęło mi sierce złe, odchylającego ote mnie złego nie poznawał jeśm. [5] »(100:6) Uwłaczającego tajemnie bliźniemu swemu, tego gonił jeśm. (100:7) Pysznego oka a niesytego sierca, z tym jeśm nie jadł. [6] »(100:8) Oczy moji ku wiernym ziemie, bychą siedzieli se mną; chodząc po drodze niepokalanej, ten mi służył. [7] »(100:9) Nie będzie bydlić pośrzod domu mojego, jen czyni pych. (100:10) Jen mołwi złe, nie rozprawia❬ł❭ w obeźrzeniu oczu moju. [8] »(100:11) W jutrzni zabijał jeśm wszystki grzeszne ziemie, abych rozproszył z miasta bożego wszystki strojące lichotę. 
«  Księga Psalmów 100 Księga Psalmów 101 Księga Psalmów 102  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl