Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 103
«  Księga Psalmów 102 Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(102:1) Błogosław, dusza moja, Gospodna i wszytko, csoż we mnie jest, imieniu świętemu jego! [2] »(102:2) Błogosław, dusza moja, Gospodnu i nie zapominaj wszech odpłat jego, [3] »(102:3) jenż sie slutuje nade wszemi lichotami twymi, jenże uzdrawuje wszećki niemocy twoje, [4] »(102:4) jenż wypłacuje ze straty żywot twoj, jenże koronuje ciebie w miłosirdzi a w slutowaniu, [5] »(102:5) jenże napełnił w dobrem żądost twoję; otnowi sie jako orłowi młodość twoja. [6] »(102:6) Czynię miłosirdzie Gospodzin a sąd wszem nasile cirpiącym, [7] »(102:7) znamy uczynił drogi swoje Mojżeszowi, synom israhelskim wole swoje. [8] »(102:8) Miłościwy i miłosierdny Gospodzin, długo czakający i wielko miłosierdny. [9] »(102:9) Nie na wieki gniwać sie będzie ani na wieki grozić sie będzie. [10] »(102:10) Nie podług grzechow naszych czynił nam ani podle lichot naszych odpłacił nam. [11] »(102:11) Bo podług wysokości niebia od ziemie śćwierdził miłosierdzie swoje nad bojącymi siebie. [12] »(102:12) Jeliko jest wschod od zapada, daleko uczynił od nas lichoty nasze. [13] »(102:13a) Kako slutawa sie {albo smiłuwa sie} ociec nad syny, tako sie jest slutował Gospodzin nad bojącymi siebie, [14] »(102:13b) bo on znaje {albo poznał} słożenie nasze, (102:14a) wspomionął jest, iż proch jesmy. [15] »(102:14b) Człowiek, jako siano dni jego, jako kwiet polny, tako otekwcie. [16] »(102:15) Bo duch przejdzie w niem i nie ostanie, i nie pozna więce miesta swego. [17] »(102:16) Ale miłosierdzie boże od wieka aż do wieka nad bojącymi sie jego (102:17a) a prawda jego nad syny synowymi, [18] »(102:17b) ciem, cso chowają ustawienie jego (102:18) i pomnią kaźnie jego ku czynieniu jich. [19] »(102:19) Gospodzin na niebiu oprawił stolec swoj a krolewstwo jego wszem będzie panować. [20] »(102:20) Błogosławcie Gospodnu, wszyccy anjeli jego mocni siłą, czyniący słowo jego ku posłuchaniu głosu słow jego! [21] »(102:21) Błogosławcie Panu, wszyćki siły jego, sługi jego, jiż czynicie wolą jego! [22] »(102:22) Błogosławcie Panu, wszyćka działa jego w każdem mieście państwa jego! Błogosław, dusza moja, Gospodna! 
«  Księga Psalmów 102 Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl