Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 104
«  Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104 Księga Psalmów 105  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(103:1) Błogosław, dusza moja, Gospodna! Panie Boże moj, powielbion jeś barzo. (103:2a) Spowiedzią i krasą oblekł ❬jeś❭ sie, [2] »(103:2b) ogarnion świetłością jako odzienim, (103:3a) rozciągaję niebo jako skorę, [3] »(103:3b) jenże pokrywasz wodami wirzchy jego, (103:4) jenże kładziesz obłok wstąpienie twoje, jenże chodzisz na skrzydlech wiatrow, [4] »(103:5) jenż czynisz anjeły twoje duchy a sługi twe ogniem zażegającym, [5] »(103:6) jenże ustawił {albo założył} jeś ziemię na ustawicstwie jej; nie nachyli {albo nakłoni} sie na wiek wiekom. [6] »(103:7) Głębokość jako odzienie odziew jego, na gorach staną wody. [7] »(103:8) Od porokowania twego ucieką, od głosa groma twego bać sie będą. [8] »(103:9) Wstąpają gory i zstąpają pola na miasto, jeż jeś założył jim. [9] »(103:10) Miezę {albo granicę} położył jeś jim, jejże nie przestąpią ani sie obrocą pokryć ziemię, [10] »(103:11) jenże wypuszczasz studnie w podolech; miedzy pośrzodkiem gor pojdą wody. [11] »(103:12) Pić będzie wszytek źwierz pola, czakać będą łosiowie we chcieniu picia swego. [12] »(103:13) Nad nimi ptacy niebia bydlić będą, z pośrzod opok dadzą głosy. [13] »(103:14) Zmaczający gory z wysokości jich, z owoca dział twojich nasycena będzie ziemia, [14] »(103:15) wywodzi siano skotu a ziele służbie ludskiej, (103:16a) aby wywiodł chleb z ziemie, [15] »(103:16b) a wino uwiesieli sierce człowiecze albo ludskie, (103:17) by uwiesielił lice w oleju, a chleb sierce człowiecze śćwirdzi {albo posili}. [16] »(103:18a) Nasycona będą drwa polna a cedrowie libańszczy, ❬jeż❭ sadził jest; [17] »(103:18b) tamo wroblowie gnieździć będą. (103:19a) Rarogowy dom wojwoda jest jich, [18] »(103:19b) gory wysokie jeleniom, opoka ubieżenie jeżom {albo uciekanie}. [19] »(103:20) Uczynił miesiąc w czasu, słuńce poznało jest zachod swoj. [20] »(103:21) Położył jeś ćmy, i uczyniła się noc, w niej przechodzić będą wszelka źwierzęta leśna, [21] »(103:22) szczenięta {albo dzieci} lwow rzwiąc, bychą ułapiły a szukały od Boga karmie sobie. [22] »(103:23) Wzeszło jest słuńce, i sgromadziły są sie a w barłodzech swojich sie składą. [23] »(103:24) Wynidzie człowiek na działo swe a ku działaniu swemu aż do wieczora. [24] »(103:25) Kako wielbiony są działa twoja, Gospodnie! Wszytko w mądrości jeś uczynił, napełniona jest ziemia osiedzieni❬m❭ twojim. [25] »(103:26) To morze wielikie i szyrokie rękama, tamo łażący źwierz, jemuż nie jeść czysła, (103:27a) źwierz maluczki s wielikim, [26] »(103:27b) tamo łodzie przedą, (103:28a) smok ten, jenż jeś stworzył na obłudzanie jemu, [27] »(103:28b) wszytko ot ciebie czaka, by dał jim karmią w czas. [28] »(103:29) Dawanim twojim onym zbirać będą, w otworzeniu ręku twoju wszytko napełniono będzie dobroci. [29] »(103:30) Ale w otwroceni obliczaje twego od nas zamąceni będą, odejmiesz duch jich, i zginą a we proch ❬swoj❭ sie obrocą. [30] »(103:31) Wypuść duch twoj, i stworzena będą, i obnowisz obliczej ziemie. [31] »(103:32) Bądź sława gospodnowa na wieki; wiesielić sie będzie Gospodzin we wszech skutcech swych {albo swojich}, [32] »(103:33) jenże źrzy na ziemię i każe sie jej trześć {albo drżeć}, jenże dotyka gor i kurzą się. [33] »(103:34) Piać będę Gospodnu w żywocie mem, śpiewać będę Bogu memu, dojąd jsem. [34] »(103:35) Wiesiołe bądź jemu mwienie moje, ale [ale] ja kochać sie będę w Panie. [35] »(103:36) Zgińcie grzeszni z ziemie, i liszy {albo nieprawi}, tako iżby jich nie było. Błogosław, dusza moja, Gospodnu! 
«  Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104 Księga Psalmów 105  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl