Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 108
«  Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108 Księga Psalmów 109  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(107:1) Gotowo sierce moje, Boże, gotowo sierce moje, piać będę i gąść będę w sławie mojej. [2] »(107:2) Wstań, żałtarzu i gę❬ś❭li, wstanę na świtaniu. [3] »(107:3) Chwalić cie będę w ludzioch, Gospodnie, i gąść będę tobie w postaciech, [4] »(107:4) bo wielikie jest na niebiech miłosierdzie twoje i aliż do obłokow prawda twoja. [5] »(107:5a) Powyszy sie na nieba, Boże, i nade wszą ziemię sława twoja, [6] »(107:5b) bychą zbawieni mili twoji. (107:6a) Zbawioną uczyń prawicę twoję a usłysz mie. [7] »(107:6b) Bog mołwił jest w świętem swojem: (107:7) Wiesielić sie będę i rozdzielę Sykcynę, i nizinę {albo podole} stanow rozmierzę. [8] »(107:8) Moj jest Galaad a moj jest Manases i Effraim przyjęcie głowy mojej. (107:9a) Juda krol moj, [9] »(107:9b) Moab łatka nadzieje mojej. (107:10) W Idumeą wściągnę obow moję, mnie cudzoziemcy przyjaciele sczynili są ❬sie❭. [10] »(107:11) Kto mię przewiedzie w miesto murowane[go]? Kto mie przewiedzie aż do Idumeje? [11] »(107:12) Wszako ty, Boże, jenże opędził jeś nas? I nie wynidziesz, Boże, w mocach naszych {albo w siłach naszych}? [12] »(107:13) Daj nam pomoc z zamęta, bo prozne zbawienie człowiecze. [13] »(107:14) W Bodze uczynimy siłę a on w nice dowiedzie nieprzyjaciele nasze. 
«  Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108 Księga Psalmów 109  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl