Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 109
«  Księga Psalmów 108 Księga Psalmów 109 Księga Psalmów 110  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(108:1a) Boże, chwały mojej nie milczy, [2] »(108:1b) bo usta grzesznego a usta lściwego {albo łżywego} na mię otworzyła są ❬sie❭. (108:2a) Mołwili są przeciwo mnie językiem l❬ś❭ciwym [3] »(108:2b) i mołwami nienaźrzenia ogarnęli są mnie, i wybojowali mie za dar. [4] »(108:3) Za to, by mię miłowali, uwłoczyli są mnie, ale jaz modlił jeśm się. [5] »(108:4) I położyli są przeciwo mnie złe za dobre i nienaźrenie za miłowanie moje. [6] »(108:5) Postaw nad nim grzesznego i dyjabeł stoj na prawi❬cy❭ jego. [7] »(108:6) Gdyż będzie sądzo❬n❭, aby wyszedł potępion, a modlitwa jego bądź w grzech. [8] »(108:7) cie dni jego w male a biskup❬s❭two jego weźmi jiny. [9] »(108:8) Bądźcie synowie jego siroty a żona jego wdowa. [10] »(108:9) Mijając przeniesioni bądźcie synowie jego i żebrzycie, wyrzuceni bądźcie i❬z❭ przebytko❬w❭ jich. [11] »(108:10) Swybadaj lifnik wszytko imie❬nie❭ jego i rozbierzcie cudzy roboty jego. [12] »(108:11) Nie bądź jemu pomocnik ani bądź, jen by smiłował sie nad sirotami jego. [13] »(108:12) Bądźcie synowie jego we zgubę, w pokoleni jednem zagładzono bądź imię jego. [14] »(108:13) W pamięć wroci sie lichota {albo zgłoba, albo nieprawiedlnost} oćcow jego przed oczyma gospodnowyma i grzech macierze jego nie będzie zgładzon. [15] »(108:14a) Bądźcie przeciwo Gospodnu weżgi i zg❬iń❭ {albo zgładzi} z ziemie pamięć jich, [16] »(108:14b) przeto iż nie jest wspomionął uczynić miłosierdzie, (108:15) i naprzeciwiał jest sie człowieka niedostatecznego i żebraka, i skruszonego sierca umorzyć, [17] »(108:16) i miłował zgłobę {albo klątwę}, i przydzie jemu {albo nań}, a nie chciał jest błogosławienia, i oddalono będzie od niego, [18] »(108:17) i oblekł sie jest w przeklęcie jako w odziew, i weszło jest jako woda w wnętrza jego i jako olej w kości jego. [19] »(108:18) Bądź jemu jako odzienie, jim sie odziewa, a jako wirzbca, jąż sie weżdgi [sie] pasze. [20] »(108:19) To działo jich, jiż uwłoczą mnie u Gospodna i jiż mołwią złe przeciwo duszy mojej. [21] »(108:20) A ty, Gospodnie, uczyń se mną prze imię twoje, bo słodkie jest miłosierdzie twoje, (108:21a) zbaw mie {albo wypraw}, [22] »(108:21b) bo biednik i ubogi ja jeśm a sierce moje zamąciło sie jest we mnie. [23] »(108:22) Jako cień, jenż to mija, wzięt jeśm i wybit {albo wypędzon} jeśm jako kobyłka. [24] »(108:23) Kolana moja rozniemogła są sie ot posta a ciało moje przeminiło sie jest prze olej. [25] »(108:24) I ja uczynił sie jeśm w przeciwność jim; widzieli są mie i chwieli są głowami swym❬i❭. [26] »(108:25) Pomoży mi, Panie Boże moj, zbawiona mię uczyń podług miłosierdzia twego, [27] »(108:26) i wiedzieć będą, iż ręka twoja ta, a ty, Gospodnie, uczynił jeś ją[28] »(108:27) Kląć będą oni a ty bogosławiż; jiż wstawają na mię, osromoceni bądźcie, ale sługa twoj wiesielić sie będzie. [29] »(108:28) Obleczeni bądźcie, jiż mnie uwłoczą, sromotą i odzieni bądźcie jako sowitym płaszczem sromotą swoją. [30] »(108:29) Ch[a]walić będę Gospodna barzo w uściech mojich i pośrzod wiela chwalić ji będę, [31] »(108:30) jenże stał jest na prawicy ubogiego, by zbawioną uczynił ot przyśladownikow duszę moję. (108:31) Sława Oćcu i Synow❬i❭, i Świętemu Duchu, jakoż było na początku, i już, i z❬a❭wżdy, i na wiek wiekom, amen. 
«  Księga Psalmów 108 Księga Psalmów 109 Księga Psalmów 110  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl