Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 110
«  Księga Psalmów 109 Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(109:1) Rzekł jest Gospodzin Gospodnu memu: Siądź na prawicy mojej, (109:2) aliż położę nieprzyjaciele twoje podnożek nog twojich. [2] »(109:3) Pręt mocy twojej wypuści Gospodzin z Syjon, panować będzie w pośrod nieprzyjacielow twych. [3] »(109:4) Z tobą początek w dzień mocy twojej w światłościech świętych; ❬z żywota❭ przed świtaniem urodził jeśm cię. [4] »(109:5) Przysiągł jest Gospodzin a nie będzie sie kajać: ❬Ty❭ jeś pop na wieki podług zakona Melchisedech. [5] »(109:6) Gospodzin na prawicy twojej, słomił jest w dzień gniewa swego krole. [6] »(109:7) Sędzić będzie w narodziech {albo w pokolenich} i napełni upadzenia, strzęsie głowy w ziemi mnogich. [7] »(109:8) Z strumienia na drodze pić będzie, przeto powyszy głowę. 
«  Księga Psalmów 109 Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl