Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 112
«  Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112 Księga Psalmów 113  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(111:1) Błogosławiony mąż, jenże sie boi Gospodna, w kaźnioch jego chcieć będzie barzo. [2] »(111:2) Mocne będzie na ziemi siemię jego, pokolenie prawych błogosławiono będzie. [3] »(111:3) Sława i bogacstwa w domu jego a prawda jego przebywa na wiek wiekom. [4] »(111:4) Wezszła jest we ćmach światłość prawym sierca, miłościwy i miłosierdny, i prawy. [5] »(111:5a) Wiesioły człowiek, jen się smiłuje i pożycza, rozłoży rzeczy swoje w sądzie, [6] »(111:5b) bo na wieki nie będzie poruszon. (111:6a) W pamięci wiekuje prawy będzie, [7] »(111:6b) ot słyszenia złego nie będzie sie bać. (111:7a) Gotowo sierce jego pwać w Gospodna, [8] »(111:7b) poćwirdzono jest sierce jego, nie poruszy sie, aliż wzgardzi nieprzyjacielmi swymi. [9] »(111:8) Rozsypał, dał jest ubogim, prawota jego przebywa na wieki wiekom, rog jego powyszon będzie w sławie. [10] »(111:9) Grzeszny uźrzy a gniewać sie będzie, zęby swymi skrżytać będzie i sprochnie {albo ❬...❭}, żądza grzesznych zaginie. 
«  Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112 Księga Psalmów 113  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl