Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 113
«  Księga Psalmów 112 Księga Psalmów 113 Księga Psalmów 114  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(112:1) Chwalcie, dzieci, Gospodna, chwalicie imię panowo! [2] »(112:2) Bądź imię jego błogosławiono ot ninie aż na wieki. [3] »(112:3) Od słuńca wschoda aż do zapada chwalne imię boże. [4] »(112:4) Wysoki nade wszemi pogany Gospodzin a na niebiesiech sława jego. [5] »(112:5a) Kto jako Gospodzin Bog nasz, jen na wysokości przebywa [6] »(112:5b) a śmierne widzi na niebie i na ziemie? [7] »(112:6) Pobudzając ot ziemie niedostatecznego a z gnoja wznaszaję ubogiego, [8] »(112:7) by posadził ji se książęty, se książęty luda swego, [9] »(112:8) jenże przebywać każe przezdziatkinią w domu macierz syno❬w❭ radującą sie. 
«  Księga Psalmów 112 Księga Psalmów 113 Księga Psalmów 114  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl