Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 118
«  Księga Psalmów 117 Księga Psalmów 118 Księga Psalmów 119  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(117:1) Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego. [2] »(117:2) Rzecz ninie Israhel, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego. [3] »(117:3) Rzeczcie ninie dom Aronow, bo na wieki miłosierdzie jego. [4] »(117:4) Rzeczcie ninie, jiż się boją Gospodna, iż dobry, bo na wieki miłosierdzie jego. [5] »(117:5) Z zamęta wezwał jeśm Gospodna i usłyszał mię w szyrokości Gospodzin. [6] »(117:6) Gospodzin ❬mnie❭ pomocnik jest a ja nie wzboję sie, co mi uczyni człowiek. [7] »(117:7) Pan mnie pomocnik jest ❬a ja❭ wzgardzę nieprzyjacielmi mojimi. [8] »(117:8) Dobrze jest pwać w Pana, niż pwać we człowieka. [9] »(117:9) Dobrze jest dbać {albo nadzieję mieć} w Gospodzinu, niż dbać we książęta. [10] »(117:10) Wszytcy pogani obeszli mnie, a w imię panowo bo pomścił ❬jeśm❭ sie w nich. [11] »(117:11) Ogarniając ogarniali są mnie, a w imię gospodnowo bo pomścił jeśm sie w nich. [12] »(117:12) Ogarniali są mnie jako pczoły i zagorzali są ❬sie❭ jako ogień w cirzniu, a w imię panowo bo pomścił jeśm sie w nich. [13] »(117:13) Pochynion wezwrocon jeśm, bych spadł, a Gospodzin przyjął mnię. [14] »(117:14) Moc moja i chwała moja Pan ❬i❭ uczynił mi sie mnie w zbawienie. [15] »(117:15) Głos wiesiela i zbawienia w stanoch prawych. (117:16a) Prawica panowa uczyniła jest mocy, [16] »(117:16b) prawica gospodnow❬a❭ powyszyła mie, prawica panowa uczyniła moc. [17] »(117:17) Nie umrę, ale żyw będę i prawić będę działa panowa. [18] »(117:18) Kaźnią kaźnił mie Pan a śmierci nie dał mię. [19] »(117:19a) Otworzycie mnie wrota sprawiedlności, wszedw w nie ch❬w❭alić będę Pana. [20] »(117:19b) Ta wrota go❬s❭podzinowa, pra❬w❭dziwi wnidą w nie. [21] »(117:20) Chwalić będę, Gospodnie, ciebie, bo usłyszał jeś mie i uczynił jeś sie mnie we zbawienie. [22] »(117:21) Kamień, jen są odrzucili działając, ten uczynion jest we głowę kąta; [23] »(117:22) ot Gospodna stało sie to i jest dz[w]iwno w oczu naszu. [24] »(117:23) Ten jest dzień, jenże jest uczynił Gospodzin, wiesielmy sie i radujmy sie w niem. [25] »(117:24a) O Gospodnie, zbawiona mie uczyń, o Panie, dobrze przyśpiej! [26] »(117:24b) Błogosławiony, jenże przyszedł jeś w imię boże. (117:25a) Błogosławilismy wam z domu panowa. [27] »(117:25b) Bog Gospodzin i oświecił nam. (117:26) Ustawcie dzień cstny w gęszczach aż do rogu ałtarza. [28] »(117:27) Bog moj jeś ty i będę chwalić cię, Bog moj jeś ty i pow❬y❭szę cię. (117:28) Chwalić będę cię, bo jeś usłyszał mię i jeś uczynił się mnie we zbawienie. [29] »(117:29) Chwalcie Pana, bo dobry, eże na wieki miłosierdzi jego. 
«  Księga Psalmów 117 Księga Psalmów 118 Księga Psalmów 119  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl