Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 12
«  Księga Psalmów 11 Księga Psalmów 12 Księga Psalmów 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(11:1) Zbawiona mie uczyń, Gospodnie, bo niestatczył święty, bo zmaliły są sie prawdy od synow ludzskich. [2] »(11:2) Prozności mołwili są każdy ku swemu bliźniemu, wargi lściwe w siercy i siercem mołwili są. [3] »(11:3) Zgładzi Gospodzin wszystka usta lściwa i język wielikie rzeczy mołwiący. [4] »(11:4) Ktorzy są mołwili: Język nasz będziem wielbić, wargi nasze od nas są, kto nasz Gospodzin jest? [5] »(11:5) Prze nędzę nieimających i prze łkanie ubogich ninie wstanę, mołwi Gospodzin. (11:6) Położę we zbawieniu twojem, pewnie będę czynić w niem. [6] »(11:7) Mołwy gospodnowy mołwy csne, śrzebro ogniem wypławiono, trzykroć skuszono, oczyszczono siedmkroć. [7] »(11:8) Ty, Gospodnie, chować będziesz nas i strzec będziesz nas od pokolenia aż na wieki. [8] »(11:9) W okole niemiłościwi chodzą; podług wysokości rozmnożył jeś syny ludzskie. 
«  Księga Psalmów 11 Księga Psalmów 12 Księga Psalmów 13  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl