Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 121
«  Księga Psalmów 120 Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(120:1) Podźwigł jeśm oczy moi na gory, otkąd przydzie pomoc mnie. [2] »(120:2) Pomoc moja od Pana, jenże uczynił niebo i ziemię[3] »(120:3) Nie da na poruszenie nogi twoje ani drzemać będzie, jen ciebie strzeże. [4] »(120:4) Owa nie drzemać ani spać będzie, jenże strzeże Israhel. [5] »(120:5) Pan strzeże ciebie, Gospodzin zaszczycenie twoje nad rękę prawą twoję. [6] »(120:6) Przez dzień słuńce nie będzie żec cię ani miesiąc przez noc. [7] »(120:7) Pan będzie strz❬e❭c ciebie ote wszego złego, ostrzeży dusze twojej Gospodzin. [8] »(120:8) Pan strzeży weścia twego i wyścia twego ot ninie aż na wieki. 
«  Księga Psalmów 120 Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl