Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 122
«  Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122 Księga Psalmów 123  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(121:1) Wiesielił jeśm się w tych, jeż mi są powiedziany: W dom panow pojdzimy. [2] »(121:2) Stojące były nogi nasze w pałacoch twojich, Jerusalem! [3] »(121:3) Jerusalem, jeż stawią jako miasto, jegoż uczęstwo {albo dział} jego w niem {albo w wiekujem}. [4] »(121:4) Bo tamo są wstąpiły postaci, postaci panowy, świadectwo Is❬r❭ahel na zjawienie imie❬ni❭u panowu. [5] »(121:5) Bo tamo są siedzieli stolcowie w sądzie, stolcy na[d] domu Dawidowie. [6] »(121:6) Prosicie, jeż to na pokoj są Jerusalem, i opwitość miłującym ciebie. [7] »(121:7)  pokoj w mocy twojej a opłwitość w wieżach twoich. [8] »(121:8) Prze bracią moję i bliźnie moje mołwiach pokoj o tobie. [9] »(121:9) Prze dom Gospodna Boga naszego szukał jeśm dobra tobie. 
«  Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122 Księga Psalmów 123  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl