Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 124
«  Księga Psalmów 123 Księga Psalmów 124 Księga Psalmów 125  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(123:1a) Jedno iże Gospodzin był w nas, rcy ninie Israhel, [2] »(123:1b) jedno iże Pan był miedzy nami, (123:2a) gdy wstali są ludzie na nas, [3] »(123:2b) s❬n❭adź żywe bychą połknęli nas, (123:3a) gdy rozgniewał się gni❬e❭w jich na nas, [4] »(123:3b) snadź by woda pożar❬ła❭by nas. (123:4a) Strumień przeszła jest dusza nasza, [5] »(123:4b) snadź przeszłaby była dusza nasza wodę niecirpiącą. [6] »(123:5) Błogosławiony Gospodzin, jen nie dał jest nas w ułapienie zębom jich. [7] »(123:6) Dusza nasza jako wrobl wytargniona jest z sidła łowcow. (123:7) Sidło stargano jest, a my zwyzwoleni jesm❬y❭. [8] »(123:8) Pomoc nasza w imieniu panowem, jen uczynił niebo i ziemię. 
«  Księga Psalmów 123 Księga Psalmów 124 Księga Psalmów 125  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl