Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 125
«  Księga Psalmów 124 Księga Psalmów 125 Księga Psalmów 126  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(124:1a) Jiż dbają w Gospodna, jako gora Syjon, nie będzie poruszon na wieki, [2] »(124:1b) jen przebywa w Jerusalem. (124:2) Gory około jego a Pan około luda swego od ninie aż na wieki. [3] »(124:3) Bo nie zostawi Gospodzin pręta grzesznych na części prawych, bychą nie wściągli prawi ku lichocie ręku swoju. [4] »(124:4) Dobrze uczyń, Gospodnie, dobrym a prostego sierca. [5] »(124:5) Ale zstąpające w obwiązania przywiedzie Gospodzin z czyniącymi lichotę; pokoj nad Israhel. 
«  Księga Psalmów 124 Księga Psalmów 125 Księga Psalmów 126  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl