Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 126
«  Księga Psalmów 125 Księga Psalmów 126 Księga Psalmów 127  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(125:1) W obroceniu Gospodzin jęcstwo Syjon uczynieni jesmy jako ucieszeni. [2] »(125:2) Tegdy napełniona są radości usta nasza i język nasz wiesiela. (125:3) Tegdy rzeką miedzy pogany: Wieliczył Gospodzin uczynić s nimi. [3] »(125:4) Wieliczył Gospodzin s nami czynić, i uczynieni jesmy wiesielący się. [4] »(125:5) Obroci, Gospodnie, jęcstwo nasze jako strumień [w] na południu. [5] »(125:6) Jiż to sieją we słzach, w wiesieli żąć będą. [6] »(125:7) Idąc chodzili i płakali, puszczając nasienia swoja. (125:8) Ale przydąc przydą z wiesiele❬m❭, nosząc snopy swoje. 
«  Księga Psalmów 125 Księga Psalmów 126 Księga Psalmów 127  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl