Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 127
«  Księga Psalmów 126 Księga Psalmów 127 Księga Psalmów 128  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(126:1) Aliż Gospodzin uczyni dom, po prozności działają, jiż czynią ji. (126:2) Ależ Gospodzin strz❬e❭c będzie miasta, we prozność czują, jiż strzegą jego. [2] »(126:3) Prozność jest wam przed światłością wstajać; wstańcie, gdy siedzieć będziecie, jiż jecie chleb boleści, (126:4a) gdy da miłym swojim spanie. [3] »(126:4b) Owa dziedzina panowa synowie, opłata owoc brzucha. [4] »(126:5) Jako strzały w ręce mocnego, tako synowie wytrzęsionych. [5] »(126:6) Bogosławiony mąż, jenże napełnił jest żądzą swoję s nich; nie zasroman będzie, gdy mołwić będzie nieprzyjacielom swojim we wrociech. 
«  Księga Psalmów 126 Księga Psalmów 127 Księga Psalmów 128  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl