Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 128
«  Księga Psalmów 127 Księga Psalmów 128 Księga Psalmów 129  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(127:1) Błogosławioni wszytcy, jiż sie boją Gospodna, jiż chodzą po drogach jego. [2] »(127:2) Usiłowania ręku twoju iże będziesz jeść, błogosławiony będziesz i dobrze tobie będzie. [3] »(127:3) Żona twoja jako macica opłwita w ścianach domu twego. (127:4) Synowie twoji jako młodcowie oliw około stoła twego. [4] »(127:5) Owa tako błogosławion będzie człowiek, jenże boi sie Boga. [5] »(127:6) Błogosław ciebie Gospodzin z Syjon i widz dobra Jeruzalem szwszech dniow żywota twego. [6] »(127:7) I widz ❬syny❭ synow twojich, pokoj nad Israhel. 
«  Księga Psalmów 127 Księga Psalmów 128 Księga Psalmów 129  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl