Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 131
«  Księga Psalmów 130 Księga Psalmów 131 Księga Psalmów 132  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(130:1) Panie, nie jest powyszono sierce moje ani wznieśle jesta sie oczy moje, (130:2) ani chodził jeśm w wielikich ani w dziwiech nad mię. [2] »(130:3) Acz nieśmiernie jeśm rozumiał, ale pow❬y❭szał jeśm duszę moję, (130:4) jako jest otkarmieno nad macierzą swoją, takież otpłata ❬w❭ duszy mojej. [3] »(130:5) Pwaj Israhel w Gospodna od ninie aż na wieki. 
«  Księga Psalmów 130 Księga Psalmów 131 Księga Psalmów 132  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl