Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 132
«  Księga Psalmów 131 Księga Psalmów 132 Księga Psalmów 133  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(131:1) Pomni, Gospodnie, na Dawida i na wszytkę śmiarę jego, [2] »(131:2) jako przysiągł Gospodnu, obiatę ślubił Bogu Jakob: [3] »(131:3) Acz w❬n❭idę w stan domu mego, acz zstąpię w łoże postłania mego, [4] »(131:4) acz dam sen oczyma mojima a powiekam mojim drzemanie [5] »(131:5) i pokoj skroniom mojim, aliż najdę miasto Gospodnu, stan Bogu Jakub. [6] »(131:6) Owa słyszali jesmy ją w Efracie, naleźli jesmy ją w polech lasa. [7] »(131:7) Wnidziem w stan jego, pokłonimy się na mieście, gdzie są stały nogi jego. [8] »(131:8) Wstań, Panie, w otpoczywanie twoje[j], ty a skrzynia świątości twojej. [9] »(131:9) Popowie twoji obleczeni bądźcie w prawotę a święci twoji wiesielcie ❬sie❭. [10] »(131:10) Prze Dawida, sługę twego, nie otewracaj oblicza twego krysta. [11] »(131:11) Przysiągł jest Pan Dawidowi prawdę i nie obłudzi jego: Ot o[d]woca brzucha twego posadzę na stolcy twojem. [12] »(131:12) Będąli strzec synowie twoi obrzęda mego a świadectw mojich, jaż nauczę je, (131:13) i synowie jich aż na wieki będą siedzieć na stolcu twojem. [13] »(131:14) Bo wybrał jest Pan Syjon, wybrał jest ją w przebyt sobie: [14] »(131:15) To otpoczywanie moje na wieki wiekom, tu przebywać będę, bo jeśm wybrał ją. [15] »(131:16) Wdowę jej błogosławiąc błogosławić będę, ubogie jej nasycę chlebow. [16] »(131:17) Popy jego oblekę zbawienim a święci jego radością wiesielić sie będą. [17] »(131:18) Tamo odwiodę rog Dawidow, ugotował jeśm świecę pomazańcu memu. [18] »(131:19) Nieprzyjaciele jego oblekę we sromotę, ale nad nim weskw[e]cie świątość moja. 
«  Księga Psalmów 131 Księga Psalmów 132 Księga Psalmów 133  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl