Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 134
«  Księga Psalmów 133 Księga Psalmów 134 Księga Psalmów 135  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(133:1) Owa ninie błogosławcie Panu, wszytcy sługi panowy, (133:2) jiż stoicie w domu panowem, w trzemich domowych Boga naszego! (133:3a) W nocy [2] »(133:3b) wdź❬wi❭gnicie ręce wasze we święta a błogosławcie Panu! [3] »(133:4) Błogosław cię Gospodzin z Syjon, jen uczynił niebo i ziemię. 
«  Księga Psalmów 133 Księga Psalmów 134 Księga Psalmów 135  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl