Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 136
«  Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136 Księga Psalmów 137  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(135:1) Chwalcie Pana, bo dobry, na wieki miłosierdzie jego! [2] »(135:2) Ch❬w❭alcie Boga bog❬o❭w! [3] »(135:3) Chwalcie Pana pan❬o❭w! [4] »(135:4) Jen czyni dziwy wielkie sam. [5] »(135:5) Jen uczynił nieba w rozu❬mie❭. [6] »(135:6) Jen śćwirdził ziemię na wodach. [7] »(135:7) Jen uczynił świece wielikie. [8] »(135:8) Słuńce w pomocy dniowi. [9] »(135:9) Miesiąc i gwiazdy na pomoc nocy. [10] »(135:10) Jenż pobił Ejipt z pirwo❬ro❭dzonym❬i❭ jich. [11] »(135:11) Jen wywiodł Izrahel s pośrzod jich [12] »(135:12) w ręce mocnej i w ramieniu wysokiem. [13] »(135:13) Jen rozdzielił Morze Czyrwione w rozdzielenia [14] »(135:14) i wywiodł Izrahel przez pośrzod jego, [15] »(135:15) i wybił faraona i moc jego w Morzu Czyrzwionem. [16] »(135:16) Jenże przewiodł lud swoj przez puszczą. [17] »(135:17) Jen zbił krol❬e❭ wielki❬e❭ [18] »(135:18) i pobił krole mocne, [19] »(135:19) Seon krola Amorreow [20] »(135:20) i Og krola Basan, (135:21) i wszytka krolestwa Kanaan. [21] »(135:22) I dał ziemię jich dziedzi❬n❭ę, [22] »(135:23) dziedzinę Izrahel słudze swemu. [23] »(135:24) Bo we śmierze naszej pomniał nas [24] »(135:25) i odkupił nas od nieprzyjacielow naszych. [25] »(135:26) Jen dawa karmią wszemu ciału {albo mięsu}. [26] »(135:27) Chwalci❬e❭ Boga niebieskiego! (135:28) Chwalcie Pana pan❬o❭w, bo na wieki miłosierdzie jego! 
«  Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136 Księga Psalmów 137  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl