Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 138
«  Księga Psalmów 137 Księga Psalmów 138 Księga Psalmów 139  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(137:1) Chwalić cię będę, Gospodnie, we wszem siercy mojem, bo słuszał jeś wszytka słowa ust mojich. (137:2a) Przed obliczym ❬anjelskim❭ {albo oczyma anje❬l❭skima} będę gąść tobie [2] »(137:2b) i pokłonię się ku kościołu świętemu twemu, i ch❬w❭alić będę imię twoje (137:3) na miłosierdzie twoje i prawdę twoję, ❬bo❭ wieliczył jeś nade [mną] wszytko imię święte twoje. [3] »(137:4) W ktorykoli dzień wzowę cię, usłyszy mie, wzmnożysz w duszy mojej siłę {albo moc}. [4] »(137:5) Chwalić cię będą, Panie, wszytcy krolewie ziemie, bo słyszali wszytki słowa ust twojich, [5] »(137:6) bychą piali na drogach panowych, bo wielika jest sława twoja panowa, [6] »(137:7) bo wysoki Pan a śmierna ogląda, a wysoka od daleka znaje. [7] »(137:8) Będęli chodzić weśrod zamęta, ożywisz mię, i nad gniewem nieprzacielow mojich wściągnął jeś rękę twoję, i zbawiona mię uczyniła prawica twoja. [8] »(137:9) Pan opłaci za mię. Pan❬ie❭, miłosierdzie twoje na wieki, działa ręku twoju nie gardzi. 
«  Księga Psalmów 137 Księga Psalmów 138 Księga Psalmów 139  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl