Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 144
«  Księga Psalmów 143 Księga Psalmów 144 Księga Psalmów 145  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(143:1) Błogosławiony Pan Bog moj, jenże uczy ręce moje ku biciu {albo na wojnę} a palce moje ku bojowi. [2] »(143:2) Miłosierdzie moje i ubieżenie moje, przyjemca moj i zbawiciel moj. (143:3) Zasłoniciel moj i weń jeśm pwał, jenż poddasz lud moj pod mnie. [3] »(143:4) Gospodnie, coż jest człowiek, iżeś zjawił się jemu? Albo syn człowieczy, iż ji za niecso imasz? [4] »(143:5) Człowiek prozności podobien uczynion jest, dni jego jako cień mijają. [5] »(143:6) Panie, nakłoń niebiosa twoja a zstępi, dotkni gory, a będą sie kurzyć. [6] »(143:7) Błyskaj błyskawicą i trz❬a❭skawicą, i rozproszysz ❬je❭, wypuści strzały twoje, i zamącisz je. [7] »(143:8) Wypuści rękę twoję z wysoka, wytargń mię i wywol mię z wod wi❬e❭lkich i z ręki synow cudzych, [8] »(143:9) jichże usta mołwiła są prozność a prawica jich prawica lichoty. [9] »(143:10) Boże, pienie nowe piać będę tobie, na żałtarzu dziesiącistruny❬m❭ piać będę tobie. [10] »(143:11a) Jenże dajesz zbawienie krolom, jenże odkupił jeś Dawida, sługę twego, od miecza złościwego, [11] »(143:11b) wytargni mię. (143:12) I wytargni mię z ręku synow cudzych, jichże usta mołwiła są prozność a prawica jich prawica lichoty, [12] »(143:13) ji❬ch❭że synowie jako nowi szczepowie we młodości swojej. (143:14) Dziewki jich kazane, pokraszone jako podobieństwo kościoła. [13] »(143:15) Komory jich pełne, rzygające z tego w ono. (143:16a) Owce jich płodne, opłwite w chodziech swojich, [14] »(143:16b) wołowie jich tłuści. (143:17) Nie jest padzenie stiany ani przeście, ani wołanie w ulicach jich. [15] »(143:18) Błogosławiony rzekli [komu] lud, jemu są ty, bogosławiony lud, jegoż Pan Bog jego. 
«  Księga Psalmów 143 Księga Psalmów 144 Księga Psalmów 145  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl