Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 145
«  Księga Psalmów 144 Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(144:1) Wyszyć cię będę, Boże moj, krolu moj, i błogosławić będę imię twe na wieki i na wiek wiekom. [2] »(144:2) Przeze szwytki dni błogosławić cię będę i chwalić imię twoje na wieki i na wiek wiekow. [3] »(144:3) Wieliki Pan i chwalny barzo a wielkości jego nie końca. [4] »(144:4) Pokolenie i pokolenie chwalić będzie działa twoja i moc twoję powiadać będą. [5] »(144:5) Wielikość sławy świątości twojej będą mołwić a dziwy twoje prawić będą. [6] »(144:6) I moc strachow twojich mołwić będą, i wielikość twoję wypowiedzą. [7] »(144:7) Pamięć opłwitości słodkości twe wyrzygą a prawdą twoją będą sie wiesielić. [8] »(144:8) Lutościwy i miłosierdny Gospodzin, cirpiący i wielmi miłosierdny. [9] »(144:9) Chętny {albo lubiezny} Pan we wszem a smiłowania jego nade wszytka działa jego. [10] »(144:10) Chwalcie ciebie, Gospodnie, wszytka działa twoja a święci twoji błogosławcie tobie. [11] »(144:11) Sławę krolewstwa twego powiedzą i moc twoję mołwić będą, [12] »(144:12) bychą znaną uczynili synom ludzkim moc twoję i sławę wielikości krolewstwa twego. [13] »(144:13) Krolewstwo twoje krolewstwo wszech wiekow a państwo twoje we wsze pokolenie i w pokolenie. (144:14) Wierny Gospodzin we wszech słowiech swojich i święty we wszech dzielech swojich. [14] »(144:15) Wznosi Gospodzin wszytki, jiż spadają, i podnosi wszytki porażone. [15] »(144:16) Oczy szwszech w cię pwają, Gospodnie, a ty dajesz karmią jich w czas potrzebizny. [16] »(144:17) Otwarzasz ty rękę twoję i napełniasz wszelkie źwierzę błogosławienia. [17] »(144:18) Prawy Gospodzin we wszech drogach swojich i święty we wszech dzielech swojich. [18] »(144:19) Blizu jest Gospodzin szwszem wzywającym ji, wszem wzywającym ji w prawdzie. [19] »(144:20) Wolą bojącym się jego uczyni i prośbę jich wysłucha, i zbawiony uczyni je. [20] »(144:21) Strzeże Gospodzin wszytki miłujące ji a wszytki grzeszne rozproszy. [21] »(144:22) Chwalenie panowo mołwić będą usta moja i błogosław wszelkie ciało imieniu świętemu jego na wieki i na wiek wieka. 
«  Księga Psalmów 144 Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl