Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 146
«  Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(145:1a) Chwal[cie]❬i❭, dusza moja, Gospodna! [2] »(145:1b) ❬Będę chwalić Gospodna w żywocie moim❭, będę piać Bogu memu, dokąd długo jeśm. [3] »(145:2) Nie pwajcie w książęta, w syny ludzskie, w jichże nie jest zbawienia. [4] »(145:3) Wynidzie duch jego i wroci się w ziemię swą, w on dzień zginą wszytki myśli jich. [5] »(145:4a) Błogosławiony, jegoż Bog Jakobow pomocnik jego, nadzieja jego w Panie Bodze jego, [6] »(145:4b) jenże uczynił niebo i ziemię, ❬morze❭ i wszytko, cso w nich jest, (145:5a) jenże strzeże prawdy na wieki, [7] »(145:5b) czyni sąd krzywdę cirpiącym, daje karmią łacznym. (145:6a) Gospodzin rozwiązuje spięte, [8] »(145:6b) Pan oświeca ślepe, (145:7) Gospodzin wywysza {albo powiga} srażone {albo urażone}, Pan miłuje pra❬w❭dziwe, [9] »(145:8) Pan strzeże wchodniow, sirotę i wdowę przymie a drogi grzesznych rozproszy. [10] »(145:9) Będzie krolować Gospodzin na wieki, Bog twoj, Syjon, w pokolenie i w pokolenie. 
«  Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl