Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 150
«  Księga Psalmów 149 Księga Psalmów 150 Księga Izajasza 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Chwalcie Gospodna w świętych jego, chwalcie ji w ćwirdzy siły jego! [2] »Chwalcie ji w siłach jego, chwalcie ji podług mnożstwa wielkości jego! [3] »Chwalcie ji w źwięce trąby, schwalcie ji w żałtarzu i w gęślich! [4] »Chwalcie ji w bęb❬ni❭e i w gęślich, chwalcie ji w strunach i w organiech! [5] »(150:5a) Chwalcie ji we zwonkach dobrze wz❬ni❭ących, chwalcie ji we zwonkoch wiesiela {albo radostnych}! [6] »(150:5b) Wsz❬e❭lki duch chwal Gospodna. 
«  Księga Psalmów 149 Księga Psalmów 150 Księga Izajasza 12  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl