Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 16
«  Księga Psalmów 15 Księga Psalmów 16 Księga Psalmów 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(15:1a) Schowaj mie, Gospodnie, bo jeśm pwał w cię. [2] »(15:1b) Rzekł jeśm Gospodnu: Bog moj jeś ty, bo dobr mojich nie potrzebujesz. [3] »(15:2) Świętym, cso są w ziemi jego, dziwne sczynił wszytki wole moje w nich. [4] »(15:3) Rozmnożyły sie są niemocy jich, potem sie pośpieszyli. (15:4) Nie zbiorę sebrania jich ze krwi ani pomnieć będę imion jich przez wargi moje. [5] »(15:5) Gospodzin część dziedziny mojej i kielicha mego; ty jeś, jenże wrocisz dziedzinę moję mnie. [6] »(15:6) Uwrozy spadły są mnie w światłych, bowiem dziedzicstwo moje światło jest mnie. [7] »(15:7) Błogosławić będę Gospodnu, jenże mi dał rozum, i nadto aliż do nocy nagabały są mie pokrątki moje. [8] »(15:8) Przyglądał ❬jeśm❭ Gospodna w obeźrzeniu mojem wszegdy, bo na prawicy mnie jest, bych nie poruszon był. [9] »(15:9) Przetoż wiesieliło sie jest sierce moje i radował sie jest język moj; i nadto ciało moje odpoczynie w nadzieji. [10] »(15:10) Bo nie ostawisz dusze mojej w piekle i ❬nie❭ dasz świętemu twemu widzieć zgnicia. [11] »(15:11) Jawny jeś mi uczynił drogi żywota; napełnisz mie wiesiela z twojim obliczym, rozkoszy w prawicy twojej aż do końca. 
«  Księga Psalmów 15 Księga Psalmów 16 Księga Psalmów 17  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl