Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 20
«  Księga Psalmów 19 Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(19:1) Wysłuszaj cie Gospodzin w dzień zamętka, uchowaj cie imię Boga Jakob. [2] »(19:2) Pośli tobie pomoc z świętego i od Syjon uchowaj cie. [3] »(19:3) Pamięcien bądź wszem obietam twojim a obiata twoja tuczna bądź. [4] »(19:4) Daj ci podług sierca twego i wszytkę radę twoję stwirdzi. [5] »(19:5) Wiesielić sie będziem we zbawieniu twojem i w imieniu Boga naszego wieliczyć sie będziem. (19:6a) Napełni Gospodzin wszystki prośby twoje. [6] »(19:6b) Ninie poznał jeśm, bo zbawiona uczynił Gospodzin pomazańca swego. (19:7) Wysłusza onego z nieba świętego swego; w mocach zbawienie prawice jego. [7] »(19:8) Ci na wozoch, a ci na konioch, ale my w imieniu gospodnowie wzowiemy. [8] »(19:9) Oni obiązali są sie i padli, ale my wstali jesmy i wskłonilismy sie. [9] »(19:10) Gospodnie, zbawiona uczyń krola i wysłuszaj nas w dzień, w jenże wzowiem cie. 
«  Księga Psalmów 19 Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl