Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 21
«  Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(20:1) Gospodnie, w mocy twojej wiesielić sie będzie krol i nad zbawienim twoim radować sie będzie barzo. [2] »(20:2) Żądzą sierca jego dał jeś jemu a wolej jego warg nie zdradził jeś jego. [3] »(20:3) Bo przeszedł jeś ji w błogosławieństwiech słodkości, wstawił jeś na głowę jego koronę od kamienia drogiego. [4] »(20:4) Żywota prosił jest od ciebie i dał jeś jemu długość dniow na wieki i na wieki wiekom. [5] »(20:5) Wielika jest sława jego we zbawieniu twojem, sławę i wieliką krasę wzłożył jeś nań. [6] »(20:6) Bo dasz ji w błogosławienie na wieki wiekom, uwiesielisz ji w radości z twojim obliczym. [7] »(20:7) Bo krol pwa w Gospodna a miłosierdzie Najwyszszego nie będzie poruszono. [8] »(20:8) Naleziona bądź ręka twoja wszem nieprzyjacielom twojim, prawica twoja najdzi wszystki, jiż cie nienaźrzą. [9] »(20:9) Położysz je jako ogienny piec w brzemię oblicza twego; Gospodzin w gniewie swojem zamąci je i pożrze je ogień. [10] »(20:10) Owoc jich z ziemie zagubisz i siemię jich od synow ludzskich. [11] »(20:11) Bo skłonili są [sie] w cię zła, myślili są rady, jichże nie mogli ustanowić. [12] »(20:12) Bo położysz je wznak, w ostatcech twojich nagotujesz oblicze jich. [13] »(20:13) Powyszon bądź, Gospodnie, we csności twojej, piać będziem i śpiewać csnoty twoje. 
«  Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl