Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 23
«  Księga Psalmów 22 Księga Psalmów 23 Księga Psalmów 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(22:1a) Gospodzin oprawia mie a nics mi niedostanie, [2] »(22:1b) na mieście pastwy tamo mie postawił. (22:2a) Na wodzie postrobieństwa wsch❬o❭wał mie, [3] »(22:2b) duszę moję obrocił. (22:3) Odwiodł mie po stdzach sprawiedlności prze imię swoje. [4] »(22:4) Bo aczbych chodził pośrzod cienia śmierci, nie będę sie bać zła, bo ty se mną jeś. (22:5) Pręt twoj i dębiec twoj, ta jesta mie ucieszyła. [5] »(22:6) Ugotował jeś w obeźrzeniu mojem stoł przeciwo tym, jiż mącą ❬mie❭. (22:7) Utuczył jeś w oleju głowę moję; a kielich moj upawający kako światły jest! [6] »(22:8) A miłosierdzie twe będzie naśladować mie wszelikich dniow żywota mego, (22:9) a bych przebywał w domu bożem na długie dni. 
«  Księga Psalmów 22 Księga Psalmów 23 Księga Psalmów 24  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl